TÜ Sotsiaalteaduskonna avaliku halduse doktoritöö 2001

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Rainer Kattel The Constitution of the Polis  Wolfgang Drechsler

Last Updated on 25.06.2001
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee