Avaliku halduse osakonna bakalaureusetööd 2001 aasta kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1.  Zoran Grojic Kriminaalpreventsiooni institutsionaalse ülesehitus Eestis. Taavi Annus, Margus Kurm
2.  Kristel Joonasson Säästev areng ja kohalikud omavalitsused: jätkusuutliku ühiskonna loomise võimalikkusest Heidelbergi ja Tallinna näitel. Ivar Tallo, Leno Saarniit
3.  Tanel Joost Lepinguline delegeerimine ja sellele hinnangu andmine. Tiina Randma
4.  Kadri Juškin Municipal Bankruptcy Management in Estonia. Tarvo Kungla, Aivar Rahno
5.  Jane Järvalt Tulemuspalga olemus ja rakendamine: Eesti avaliku teenistuse näide. Tiina Randma
6.  Maarja Kuldjärv Halduspoliitiliste programmide efektiivsuse hindamine: Eesti Riikliku Integratsiooniprogrammi näide. Külli Viks
7.  Kerstin Kõre Ametnike õigus privaatsusele. Taavi Annus
8.  Olle Kärner Tulemusauditi ohud. Taavi Annus
9.  Krister Laas Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine organisatsioonis Eesti Energia AS-i Põhivõrk näitel. Jaan Liik
10.  Timo Ligi Õigusemõistmise efektiivsus Eesti halduskohtute näitel. Taavi Annus
11.  Julika Luts Euroopa Liidu areng föderatsiooni suunas. Vello Pettai
12.  Tanel Oppi Olulisi aspekte lepingulise delegeerimise rakendamisel. Heli Aru
13.  Sander Pedaja Õigusinfo infoühiskonna tingimustes. Daimar Liiv
14.  Carolin Pihlap The rise of Euro-regionalism and regional representation offices in Brussels. Taavi Annus
15.  Ave Poom Efektiivne kohalik omavalitsus: omavalitsusüksuste liitmine ja omavalitsusüksuste vaheline koostöö. Tarvo Kungla
16.  Estella Põllu Lepingueelsed õiguskaitsevahendid riigihangetes: vaidluste lahendamine, ajutised meetmed, kahjude hüvitamine. Merike Kompus
17.  Maarja Saks Eesti õppurite sotsiaalsete toetuste süsteemi analüüs. Võrdlus Soome ja Suurbritannia arengutega. Heli Aru
18.  Eero Saue Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse Eestis. Margus Sarapuu, Kärt Hinnok
19.  Rene Tammist Kolmas sektor ja tööhõive valitud Euroopa riikide näitel. Tiina Randma
20.  Liis Veersalu Riigi võimalused ringhäälingu valdkonna reguleerimisel – Eesti, Norra, Rootsi ja Soome näidete võrdlev analüüüs.  Tiina Randma, Halliki Harro

Last Updated on 08.06.2001
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee