Ajakirjandusosakonna 1999/2000 õppeaasta magistritööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Kaja Tampere Organisatsiooni kommunikatsioon muutuvas ühiskonas: Eesti Telefoni avalikkussuhted 1989 - 1992 ja 1997 Marju Lauristin
2 Taavi Paju Eesti meediamajanduse areng 1989 - 1999 Peeter Vihalemm
3 Kaido Einama Ajalehe koodierinevus paber- ja internetiversioonis Epp Lauk

Last Update: 02.06.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psysh.ut.ee