Ajakirjaduse ja kommunikatsiooni osakonna lõpetajad 2000

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Tiit Efert Turunduse juhtimine Eesti ajakirjandusturul "Sõnumilehe" näitel N.Roose
2 Romi Erlach Uudised Eesti päevalehtedes 1997-1999 P.Vihalemm
3 Indrek Ibrus Postmodernistlikke ilminguid Eesti teleekraanidel ja televaatamises P.Vihalemm
4 Urmet Kook Arvamusliidrite representatsioon "Eesti Päevalehes" ja "Postimehes" M: Lauristin & P. Vihalemm
5 Neeme Korv Muutustest ajalehe "Postimees" toimetuse organisatsioonis aastatel 1998-2000 H.Harro
6 Livia Kulm Kommunikatsioonijuhtimine organisatsioonide ühinemisel, hansapanga ja Hoiupanga juhtumi analüüs T. Vihalemm
7 Tarmu Kurm Ajakirja "Eesti Mets" olemus ja areng aastatel 1989-1999 P:Vihalemm & S. Uus
8 Illari Lään Väliskapitali osa ja mõju Eesti meedias viimasel kümnendil P:Vihalemm & S. Uus
9 Merike Ojasson Kohaliku raadioajakirjaniku rollist Eestis ja Soomes M. Lõhmus
10 Nadezda Plotnikova Udmurdi raadio ajaloost: algaastad ja tänapäev M. Lõhmus
11 Elo Põlendik Estonia as an Information Society: Penetration of Internet in Estonia M. Lauristin
12 Katrin Rahu Muutused Tallinna Kaubamaja kaubamärgi identiteedis aastatel 1995-2000 M. Keller
13 Epp Väljaots 1991-1997 aastate "Postimehe" konkreetsete kirjutiste ja reklaamide loetavus ning seda määravad tegurid P:Vihalemm & S. Uus
14 Tiiu Värbu Eesti Päevalehe ja "Postimehe" positsioon meediaturul T. Vihalemm

Last Updated on 09.10.00
Name: ESTA
Email:
socarch@psych.ut.ee