Sotsiaaltöö osakonna magistritööd 2000 kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Estelle Laane ESRÜ Ennetustöö Keskuse "Tootsi Tuba" praktiline kogemus tegelemisel probleemkäitumistega lastega. Judit Strömpl

Last Update: 17.05.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee