Semiootikaosakonna magistritööd 2000 aasta kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Timo Maran Bioloogiliste mimikrinähtuste semiootika Kalevi Kull
2 Jan Levtšenko Narratiivsed strateegiad V. Šklovski 20. aastate proosas Peeter Torop

Last Update: 17.07.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee