Semiootikaosakonna doktoritööd 2000 kevadsemestril

Jrk. Autor Teema
1 Jelena Grigorjeva Embleem: struktuur ja pragmaatika
2 Mihhail Lotman Vene värsi struktuur ja tüpoloogia

Last Update: 17.06.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee