Semiootikaosakonna bakalaureusetööd 2000 kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Alekand Katrin  Setu legendilaadsete muinasjuttude ruumianalüüs Ülle Pärli
2 Keskpaik Riste Prügi semiootika: prügi kujutamine Eesti massimeedias Kalevi Kull
3 Kotov Kaie  Sõnad ja Pildid, diskursuse esitus intersemiootilistes tekstides Peeter Torop
4 Maimets Kaire  Helistike kasutus ja nendevahelised suhted Giuseppe Verdi ooperites "Rigoletto" ja "Traviata" Jaan Ross
5 Trutko Julia  Transformacija etnicheskoj identichnosti: integracionnõje processõ v estonskom obschestve. Peeter Torop

Last Update: 02.06.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee