TÜ Politoloogiaosakonna 2000 aasta kevadsemestri bakalaureusetööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Aaskivi, Signe Usaldusküsimus võimude tasakaalu põhiseadusliku mehhanismina Rein Taagepera
2 Avikson, Annika Estonia on Its Way Towards a Multicultural Society Raivo Vetik
3 Jalvi, Jana Women in Politics in Transitional Countries Rein Taagepera
4 Jõgis-Laats, Jan Mittetulundusühenduste finantseerimine: rahastamismudel Eesti NGO-dele Raivo Vetik
5 Kask, Jürgen Parlamendi institutsionaliseerumine post-kommunistlikus Eestis Jüri Ruus
6 Pilt, Varmo NATO - Vene Föderatsiooni suhted 1990. aastatel Kaido Jaanson
7 Prikk, Kristjan Majanduslik ja poliitiline võimsus - kas käsikäes või mõnikord ka eraldi? Jaapani näide Eiki Berg
8 Pällo, Indrek Põllumajanduse üleminek plaanimajanduselt vabaturumajandusele Vello Pettai
9 Raudhein, Liilika Riigikogu roll Eesti Vabariigi välispoliitika kujundamisel Kaido Jaanson
10 Straus, Aare Hiina Rahvavabariigi Kagu-Aasia poliitika 1990. aastatel Märt Läänemets
11 Unt, Peeter Regionaalpoliitika, regionaalne areng ja sotsiaalne kapital Jussi S. Jauhiainen
12 Valgiste, Raul Etnilise identiteedi dünaamilisus: Bosnia moslemite näitel Eiki Berg
13 Veersalu, Liis Avaliku poliitika tasakaalustamise mehhanismid - Eesti ringhäälingupoliitika näide Rein Toomla

Last Update: 02.06.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee