Psühholoogiaosakonna magistritööd 2000 aasta kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Kaie Jõeveer Stroopi testi kasutamine tähelepanu uurimisel Aavo Luuk
2 Hele Kanter Õpetamise mõju teaduslike mõistete omandamisele (astronoomiaalaste mõistete näitel) Eve Kikas & Aaro Toomela
3 Tiina Kompus Vägivaldse käitumise uurimine  Jüri Allik
4 Hillar Matto Self-concept clarity: individual and cultural differences. Anu Realo & Jüri Allik
5 Helle Pullmann General self-esteem: measurement and relation to academic abilities Jüri Allik
6 Tuuli Ruus  Isiksus ja mina-hoiakud - üksmeel enese ja teiste hinnangute vahel Jüri Allik
7 Monika Schmidt Female personality styles revisited: continuities and discontinuities over nine years Anu Realo & Lea Pulkkinen

Last Update: 07.06.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee