Naiste isiksusestiilid longituuduurimuse valguses

Magistritväitekiri põhineb alates 1968. aastast Soomes läbiviidava longituuduuringu (Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development) andmetel. Töö käsitleb naiste isiksusestiilide jätkuvust ja muutusi nooremast täiskasvanueast (vanusest 27) kuni keskmise täiskasvanueani (vanuseni 36). Vanuses 27 grupeeriti uuritavad naised esmakordselt isiksuseomaduste, hoiakute ning käitumisvalikute mõõtmiste alusel seitsmesse erinevasse rühma. Vanuses 36 grupeeriti samad naised uuesti ning eristus samuti seitse isiksusestiili. Käesolevas töös käsitletakse kahel erineval mõõtmisel saadud isiksusestiilide sarnasusi ja erinevusi.