Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna 2000 aasta kevadsemestri bakalaureusetööd
 
 

Ajakirjanduse osakond (SOZU)

Avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond (SOAH)

Eripedagoogika osakond (SOEP)

Politoloogia osakond (SOPL)

Psühholoogia osakond (SOPH)

Semiootika osakond (SOSE)

Sotsioloogia osakond (SOSS)