Sotsiaalpoliitika õppetooli 1999 bakalaureusetööd

Autor Teema Juhendaja
Annika Tina Sotsiaalne toetus kui ressurss inimese toimetuleku soodustamiseks. D. Kutsar
Piret Peters Lapse õiguste teadvustatus ja realisatsioon. D. Kutsar
Haldi Põder Sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid Sclerosis multiplex´iga (SM - ga) inimeste igapäevaelus K. Gross-Paju
Ene Arus Lastekaitsetöö võrgustikutööst Tartumaal: probleeme ja visioone D.Kutsar
Reeli Sirotkina Hospiitsi ideoloogia ja perspektiivid Eestis R. Kiik, K. Kõiv


Last Updated on 6/2/99
By ESTA