Ajakirjandusosakonna 1999 kevadsemestri magistritööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Aune Past Eesti linnade imago linnaelanike silmis Peeter Vihalemm
2 Margit Keller Tarbijakultuuri kujunemine Eestis. Mobiilside representatsioon trükireklaamis 1991-1998 Marju Lauristin

Last Updated on 6/14/99
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee