Ajakirjandusosakonna 1999 kevadsemestri doktoritööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Triin Vihalemm "Formation of collective identity among Russophone population of Estonia" (Eesti venekeelse elanikkonna kollektiivse identiteedi kujunemine) Marju Lauristin


Last Updated on 6/14/99
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee