Ajakirjandusosakonna bakalaureusetööd 1999 kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Teet Kalmus VALIMISREKLAAMID EESTI PÄEVALEHTEDES 1992. JA 1995. AASTAL Peeter Vihalemm
2 Ülle Harju MEEDIAKASUTUS KAGU-EESTIS 1998 Peeter Vihalemm
3 Anneli Avistu EESTI AJALEHTEDE TURUNDUSE ARENG 19. SAJANDIL JA 20. SAJANDI ESIMESEL POOLEL Halliki Harro
4 Melly Rüga UUDISE DISKURSUSE ARENG AJALEHES "POSTIMEES" AASTATEL 1892-1919 Epp Lauk
5 Priit Vare EESTI PÄEVALEHTEDE ESIKÜLJED APRILLIS 1997 JA1998-KRIITILINE VÕI KOMMERTSLIK LÄHENEMINE Peeter Vihalemm
6 Gennadi Salmianov MARI AJAKIRJANDUSE TEKE JA ARENGUKÄIK AASTAST 1907 KUNI 1920NDATE KESKPAIGANI Epp Lauk
7 Jaanus Piirsalu BNS-I TOODANGU VASTAMINE UUDISTEKRITEERIUMILE Peeter Vihalemm
8 Kristel Kossar VÕRUMAA AJALEHT 1990-NDATEL Peeter Vihalemm
9 Nele Nemvalts KODUTOHTER, "TERVIS" JA "TERVISETREND" TERVISEAJAKIRJADENA Peeter Vihalemm
10 Aet Süvari EESTI EKSPRESSI PÜSILUGEJA OOTUSED LEHELE Peeter Vihalemm
11 Maret Mälk NAISAJAKIRJANIKUD JA -KAASTÖÖLISED 1861 - 1930 Epp Lauk
12 Janek Salme TSEHHIMAA JA SLOVAKKIA AJAKIRJANDUSEST 1990. AASTATEL Peeter Vihalemm
13 Ella Kanninen FINLAND ON THE BASIS OF POSTIMEES IN 1992 AND 1997 AND PÄEVALEHT IN 1997 Marju Lauristin
14 Irina Issimetova BASKORTOSTANI MEEDIA ÜLEVAADE Sulev Uus
15 Aivar Viidik NÄDALALEHE EESTI EKSPRESSLOETAVUS AASTATEL 1993-98 Peeter Vihalemm
16 Marge Püvi VIKERRAADIO KUI AVALIK-ÕIGUSLIKU RAADIOKANALI KUJUTAMINE EESTIS Maarja Pärl-Lõhmus
17 Kristel Vaino EESTI TEMAATIKA ROOTSI AJALEHTEDES 1995-1997 Peeter Vihalemm
18 Hanna Hinrikus ORGANISATSIOONI KOMMUNIKATSIOON TARTU LINNAVALITSUSE NÄITEL Peeter Vihalemm
19 Merike Ojasson ERARAADIO ELLUJÄÄMINE. RAADIO PULSI JA UUDISTERAADIO LOOD Maarja Pärl-Lõhmus

Last Updated on 6/7/99
By ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee