Politoloogia osakonnas 1999.a. kaitstud magistritööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Assar Luha ENLARGING THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION: A POSSIBLE SECURITY GUARANTEE FOR THE BALTIC STATES Kaido Jaanson
2 Evald Mikkel THE OPINION PROXIMITY OF RUSSIANS AND ESTONIANS IN ESTONIA DURING THE EARLY 1990’S Rein Taagepera
3 Andres Kratovitš NON-HIERARCHICAL ARRANGEMENTS IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL RELATION - THE CASE OF BALTIC ENVIRONMENTAL COOPERATION Rein Taagepera
4 Heiki Suurkask RAHVUSKONFLIKT KUI POLIITILINE VÕI SÕJALINE KOKKUPÕRGE RIIGI KESKVÕIMU JA RAHVUSVÄHEMUSTE VAHEL. ANDMEANALÜÜS RIIKIDE KESKVÕIMUDE KASUTATUD VALITSEMISMEETODITE JA POLIITILISELT AKTIIVSETE RAHVUSVÄHEMUSTE KASUTATUD VÕITLUSMEETODITE SEOSTEST Rein Taagepera

Last Updated on 6/17/99
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee