Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna 1999 aasta kevadsemestri bakalaureusetööd

 

Ajakirjanduse osakond (SOAJ)

Avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond (SOAH)

Eripedagoogika osakond (SOEP)

Politoloogia osakond (SOPL)

Psühholoogia osakond (SOPH)

Semiootika osakond (SOSE)

Sotsioloogia osakond (SOSS)