KOKKUVÕTE Töö üheks eesmärgiks oli kohandada eesti keelde usaldusväärne küsimustik, mis aitaks söömishäireid avastada ja diagnoosida varajases prekliinilises staadiumis. Teiseks eesmärgiks oli uurida, mil viisil nii isiksus kui ka emotsionaalne kogemus mõjutavad söömisega seonduvaid hoiakuid ja söömiskäitumist. Tulemustest selgus, et Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2) eestikeelne versioon on töökindel ja praktiliselt kasutatav. EDI-2 võimaldab kergesti eristada neid, kellel on eelsoodumus söömishäire tekkeks. Samuti ilmnes, et isksuse eripära on söömishäire väljakujunemises määravama tähtsusega kui emotsionaalne kogemus.