Eripedagoogika osakonna bakalaureusetööd 1999

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Altosaar, Kristel PUUDEGA LASTE VÄÄRKOHTLEMINE PEREKONNAS Dagmar Kutsar
2 Kuropatkin, Liina PSÜHHOSOTSIAALNE KLIIMA ERINEVAT TÜÜPI KLASSIDES Jaan Kõrgesaar
3 Mäepalo, Vilje ARVAMUSED VAEGNÄGIJATE ARENDAMISVÕIMALUSTEST Ants Reinmaa
4 Märjamaa, Päivi VÕIMALUSI HEV LASTE ÕPPE KORRALDAMISEKS: ÕPETAJATE JA KOOLIJUHTIDE ARVAMUSI Ants Reinmaa
5 Tapupere, Iivi 1218-AASTASTE VAEGURNOORUKITE PEREDE SOTSIAALNE TOIMETULEK VÕRU MAAKONNAS Jaan Kõrgesaar
6 Kandimaa, Katre 2.KLASSI KÕNEHÄLVIKUTE SIDUSKÕNE SÕLTUVUS MATERJALI ESITAMISE VIISIST Kaja Plado
7 Vedder, Viire RÜTMIKA JA MUUSIKATERAAPIA VÕTETE KASUTAMINE KÕNERAVI TUNDIDES Kaja Plado
8 Kaup, Anu HOOLDUSASUTUSTE TÖÖTAJATE ARUSAAMAD OMA TÖÖST ERIVAJADUSTEGA LASTEGA Viivi Neare
9 Hiie, Pille SÕNATÄHENDUSE KUJUNEMINE ALAKÕNEGA KOOLIEELIKUTEL Marika Padrik
10 Vaks, Reelika LUGEMISEELDUSTE VÄLJASELGITAMINE KAHE ÜLESANDEKOMPLEKTI ABIL Kaja Plado
11 Nõmme, Ly TAVAKOOLI 1.5.KLASSI ÕPILASTE LUGEMISOSKUSE ARENG (ALUVERE PÕHIKOOLI NÄITEL) Karl Karlep
12 Neeme, Silva LUGEMISPROGNOOSI PAIKAPIDAVUS (LÄÄNE-VIRUMAA KOOLIDE NÄITEL) Marika Padrik
13 Tõnurist, Tuuli ABIKOOLI 4.9.JA TAVAKOOLI 2.KLASSI ÕPILASTE SÜNTAKTILISED OSKUSED Karl Karlep
14 Viltrop, Ülle MATEMAATILISE TEKSTI MÕISTMINE ABIKOOLI ÕPILASTEL Karl Karlep


Last Updated on 6/2/99
By ESTA