Avaliku halduse õppetooli bakalaureusetööd

Autor Teema Juhendaja
Juha Hämäläinen PRIVATISATION OF PUBLIC COMPANIES IN EASTERN EUROPE - A CASE-STUDY OF EESTI RAUDTEE AS Charles Kroncke
Eveli Illing JOB SECURITY IN THE CIVIL SERVICE. THE CASE OF ESTONIA Tiina Randma
Anne -Liis Luik PERSONALIVALIK EESTI RIIGI AMETITES Kersti Türk
Leif Kalev KOLMANDA SEKTORI ÜHENDUSED EESTIS: HETKESEIS JA ARENGUVÕIMALUSED Kalle Merusk
Kirke Kaleviste TOWARDS THE INFORMATION SOCIETY – GOVERNMENT OPENNESS IN THE ACTIVE PROVISION OF INFORMATION. Marju Lauristin
Ann Kraut HAIGEKASSA OSA EESTI TERVISHOIUKORRALDUSES AASTATEL 1991-1998. Marju Lauristin
Tarvo Kungla FISCAL DECENTRALIZATION IN ESTONIA Wolfgang Drechsler
Terje Ennomäe EESTI TÖÖTURUPOLIITIKA EUROOPA LIIDU TÖÖTURUPOLIITIKA KONTEKSTIS Jüri Kõre
Liina Kaldma EESTI TÖÖTURUPOLIITIKA ARENGUPROBLEEMID LÄHTUDES EUROOPA TÖÖHÕIVESTRATEEGIAST Marju Lauristin
Siiri Suits EESTI RAHVATERVIS RAHVUSVAHELISEL TAUSTAL Marju Lauristin
Jane Mänd EESTI LINNAVALITSUSTE STRUKTUURIDE VÕRDLEV ANALÜÜS Tiina Randma
Külli Nurk HEALTH CARE FINANCING IN ESTONIA Charles Kroncke
Alar Oppar HARIDUSKORRALDUSE REFORM EESTIS: KESKVALITSUS JA KUTSEHARIDUSKORRALDUS Väino Rajangu
Janne Parri KUTSEHARIDUSE SENINE ARENG JA EDASISE KUJUNDAMISE SUUNAD Väino Rajangu
Krõõt Nõges EESTI VABARIIGI KAITSEMINISTEERIUMI SIDE AVALIKKUSEGA 1995-1998: KOLME JUHTUMI ANALÜÜS Marju Lauristin
Kristel Petermann ÜRO INIMÕIGUSTE KONVENTSIOONIDEGA SEOTUD ARUANDLUSE ORGANISEERIMISE PROBLEEMID EESTIS Rene Tõnnisson
Piret Teaste EESTI REGIONAALPOLIITIKA ANALÜÜS EUROOPA LIIDU REGIONAALPOLIITIKA TAUSTAL Mare Ainsaar
Katrin Rudi AVALIKU SEKTORI KORRUPTSIOON EESTI AJAKIRJANDUSE NÄIDETEL 1995-1999 Ivar Tallo
Leno Saarniit EETIKAKOODEKSID AMETNIKU KÄITUMISE REGULEERIJANA Ivar Tallo
Kaire Tamm KOHALIKU OMAVALITSUSE FUNKTSIOONID EESTIS Ivar Tallo
Margo Peetsalu HALDUSTERRITORIAALSED MUUTUSED IDA- JA LÄÄNE-VIRUMAAL. MAAOMAVALITSUSTE VAATENURKADE ANALÜÜS Jüri Kõre
Eveli Valdmaa JÄRVAMAA POSITSIOON EESTI REGIONAALPOLIITIKAS Jüri Kõre
Rauno Vinni ORGANISATSIOONI STRUKTUUR: AS EESTI RAUDTEE INFRASTRUKTUURITEENISTUSE NÄIDE Tiina Randma
Priit Metsjärv KESKVÕIMU MEETMED REGIOONI ARENGU KUJUNDAMISEL "KITSA"REGIONAALPOLIITIKA MÕISTES Jüri Kõre
Jaanus Rankla VALITSUSKOMISJONIDE TÖÖ EESTI NÄITEL Tiina Randma


Last Updated on 6/2/99
By ESTA