Elo Lillipuu sotsioloogia III

andmebaas: University of North Carolina – IRSS

The University of North Carolina at Chapel Hill

Aadress: http://www.irss.unc.edu/data_archive/

E- post: data_archive@irss.unc.edu

Täielik nimi: Howard W. Odum

Institute for Research in Social Science

Data Archive

Odumi instituut on üks vanimaid arvuti teel loetavaid andmearhiive Ühendriikides. Tegemist on sotsiaalteaduliku andmearhiiviga, kus tegeletakse ka tervise uuringutega. Mõiste sotsiaalteaduslik hõlmab paljusid valdkondi, nii võib leida uuringuid psühholoogiast, majandusvaldkonnast, poliitikast jne. IRSS on Interneti keskne arhiiv, mis sisaldab üle 2800 uuringu ja andmestiku. Siia kogutakse ka arvamusuuringuid (National Network of State Polls) ja rahvaloenduse andmeid ( eriti täpsed andmed on 1970nda aasta rahvaloenduse kohta) - Census Data. Kogutud on ka tervise teemadel tehtud uuringuid – National Center of Health Statistics ( leidub demograafilisi andmeid, tervise ja viljakusuuringute tulemusi). Odumi instituut on tuntud kui suurim kollektsioon riigi tasemel tehtud uuringuid. Andmeid on võimalik otsida autori, produtsendi, uurimuse numbri, meetodi, sisu kirjelduse või geograafilise asendi kaudu. Eraldi andmete grupi moodustavad andmed North Carolina enda kohta – Find Data About North Carolina.

Sellest andmebaasist saab minna mitmetesse teistesse andmearhiividesse: Roper Center for Public, Opinion Research, Inter- University Consortsium For political and Social Research (ICPSR) jne.

Kasutajaks saavad end individuaalselt registreerida vaid North Carolina Ülikooli tudengid ja töötajad uurimuslikel ja õppe- eesmärkidel, tavakasutajatele on enamik andmestikke suletud. Kasutaja saab märksõnade järgi teada läbiviidud uurimuste pealkirjad ja kuupäevad, kui märksõnale tuleb vastuseks liialt suur hulk uurimusi siis on võimalik seda ka konkreetsemaks muuta. Tavakasutaja saab nende kaudu tead uurimuse nime ja kuupäeva. Teatud hulga uurimuste puhul ka tutvustuse uurimuse eesmärkide kohta ning koha kus see läbi viidi, kui suur oli respondentide hulk, kes oli uurimuse läbiviija, millal, millisel meetodil ning muid üldisi andmeid. Koodiraamatut kahjuks avada ei õnnestunud. Arvamusuuringute puhul on märksõna peale ära näidatud üksikud teemasse puutuvad küsimused, nede esitamise eesmärk ning respondentide arv. Siiski tundub, et uurimustuluemusi kasutada saavad vaid IRSS- iga liitunud kasutajad.

IRSS- i kodulehekülg on väga kasutaja sõbralik ning kergesti jälgitav. Pole piirdutud ainult üksikute märksõnadega, vaid lühikeste lausetega, mis kasutajale nende taga peituvat infot tutvustavad. IRSS- is on kasutatud nn jutustavat stiili ning kõiki võimalusi on tutvustatud küllalt sõnaohtralt. Küsimuste tekkimisel on igal tekstil juures kontaktisik, kellega kohe on võimalik ühendust võtta. Pakutakse väga palju võimalusi info hankimiseks.

 

PÕHILISED MÄRKSÕNAD:

Get Information About- annab infot IRSS struktuurist ja ajaloost ning selgitab kuidas saada liikmeks.

Do a Search Of – siit on märksõnade, ajaperioodi jm kriteeriumide alusel võimalik leida vastavl teemal läbiviidud uurimusi, tavakasutajale annab uurimuste nimekirja.

Find Data About North Carolina From- uurimused ja statistika Põhja- Carolina kohta.

Other Sources for Social Science data From- annab võimaluse minna teiste andmearhiivide kodulehekülgedele.

Go To- võimalus külastada Põhja- Carolina Ülikooli kodulehekülge ja Sotsiaaluuringute instituudi kodulehekülge. (The Institute for Research in Social Science)

Eesti seisukohalt võib öelda, et olles kasutaja võib sellest andmebaasist saada kindlasti kasulikku infot North Carolinas tehtud uuringutest ning tulemustest. Arvestades arhiveeritud uuringute paljusust kõlbaksid need teemade sobivuse korral ilmselt nii võrdluseks kui ka eeskujuks oma uuringute läbi viimisel.

Kaht vaadeldud andmebaasi võrreldes võib öelda, et nad on sarnased oma suunitluselt, mõlemad on mõeldud ülikoolidele ja kasutamiseks hariduslikel eesmärkidel.