Liina Kirsipuu   liinake@ut.ee

Sotsioloogia 3

Program Data and Library Service (DPLS), http://dpls.dacc.wisc.edu Wisconsin-Madisoni Ülikool. Eesmärgiks abistada akadeemilise uurimustöö tegijaid sekundaarandmete kasutamise võimaldamisega. Andmekogu on mõeldud kasutamiseks peamiselt ülikoolis sotsiaalteaduslike uurimuste tegemiseks. Kogus on andmeid ka väljaspoolt ülikooli, U.S. valitsuse andmeid ja kohapeal produtseeritud arhiivimaterjale. Muude seas on esindatud makromajanduslikud ja valimistega seotud uurimused, populatsiooniuuringud, sotsialisatsioonimudelid, avaliku arvamuse uuringud, andmed hariduse ja tervise kohta jne.

Uurimustega seotud infot on palju, huviline võib saada uurimusest küllalt põhjaliku ülevaate. Kirjeldus sisaldab endas identifikatsiooninumbrit, failitüüpi, bibliograafilisi viiteid, metodoloogiat, sisukokkuvõtet, geograafilist hõlmatust, kirjeldjaid ning tehnilisi märkusi. Iga uurimuse juures on ära märgitud, kas andmed on vabalt kasutatavad ning kas ja kus need on publitseeritud.

Vajaliku metainfo leidmiseks uurimuste kohta on võimalik esitada päringuid teema ja võtmesõna järgi. Uurimused on järjestatud nii kronoloogiliselt kui alfabeetiliselt. Võimalus ka küsimuste järgi infot saada (simple content query).

Osad andmestikud on vabalt kasutatavad ning kättesaadavad interneti vahendusel.

Ülejäänud andmestike kättesaamiseks tuleks kontakteeruda antud telefoninumbril või elektronposti kaudu.

Ühenduse kiirus serveriga on hea, lehekügede disain ja kasutamismugavus samuti, süsteem on loogiliselt üles ehitatud.

Kindlasti on sellest andmebaasist võimalik saada erinevate uurimisteemade tarvis mitmesugust infot.

Meeldis saidi kasutajasõbralikkus. Kommentaaride ja küsimuste esitamiseks on võimalik täita eraldi selleks mõeldud blankett. Peale selle on teemade kaupa antud 640 linki erinevate andmetega seotud ressurssidele internetis.