KRISTEL PAU   pau@physic.ut.ee

sotsioloogia 2.

1. ICPSR - The Inter-university Consortium for Political and Social research.

http://www.icpsr.umich.edu/   - USA, Sotsiaalteaduste Instituut Michigani Ülikoolis

Sotsiaalteaduslikud andmed

2.Uurimuse tutvustuses on antud uurimuse nr, uurija, pealkiri, kokkuvõte,andmete tüüp, andmete päritolu ja kogumise aeg, valimi moodustamise põhimõte, kellest valim on koostatud, valimi suurus, tunnuste arv, kasutatud kirjandus, failide paiknemise struktuur jne.

3. Uurimusi on võimalik otsida tervest arhiivist või alamarhiivide kaudu (neid on 4: Education, Aging, Criminal Justice, Substance Abuse & Mental Health).

Üldisest arhiivist saab uurimusi leida kas märksõna, uurimuse numbri, uurimuse pealkirja või uurija nime esitähe kaudu. Vastuseks saab tabeli, kus on kirjas kõik uurimused, mis meie poolt antud kriteeriumitele vastavad, iga uurimuse kohta on uurimuse pealkiri, aasta, uurijate nimed, uurimuse number, ning kaks linki: 1.AB - saab kätte uurimuse abstrakti; 2. DA - andmeid v?ivad valitud uurimuse kohta saada vaid uurijad, kes on selleks volitatud (neil on oma kasutajanimi ja password).

Alamarhiividest uurisin haridusega seotud uurimuste arhiivi. Andmeid otsida on sealt võimalik samamoodi kui üldisest arhiivist, ent andmed on ka mitteliikmetele suures osas kättesaadadavad (DA lingi kaudu).

4. “Hariduse arhiivist” on võimalik saada andmeid üsna lihtsalt, tingimuseks on see, et inimene, kes andmeid tellib kohustub andmetega korrektselt ümber käima, neid hariduslikul või uurimuse eesmärgil kasutama; selle kinnituseks soovitakse uurimishimulise inimese e-maili aadressi. Andmeid võib ka endale kopeerida. Üldarhiivist andmete saamiseks on tavaliselt vaja maksta mingi maks (kui suur? - it depends...).

5. Ka vabakasutusse on mõned originaalandmed antud. Õnnestus kätte saada näiteks ühes uurimuses kasutatud ankeet. Mõnede uurimuste kohta võib leida ka andmete anlüüsi tulemusi, kus on esitatud erinevate tunnustega tehtud tabelid koos vastava interpretatsiooniga.

6. Soovides originaalandmestikke , tuleks esiteks olenevalt meid huvitavast uurimusest vastavate inimestega ühendust võtta ja siis teat. suurusega maks maksta. Andmestikke võib saada ka CD-ROM kujul, või diskettidena. Ka arhiivi liikmetel on aastamaks, mille eest nad saavad õppematerjale kvantitatiivsete meetodite õpetamiseks ning vastavalt soovile originaalandmestikke.

7.Ühenduse kiirus oli eri kellaaegadel ja eri arvutitega erinev. Tavaliselt võtab ühenduse saamine päris kaua aega. Lehekülgede disain millegi erilisega silma ei paistnud, kuid oli üsna mugav kasutada.

8. Arhiivis on uurimusi väga paljude teemade kohta, on ka v?rdlevaid uurimusi, seega peaks olema Eesti uurijatel võimalusi võrdlusteks ja taustinformatsiooni kogumiseks. Kuna on olemas ka uurimuses kasutatud ankeedid, siis on teatud määral võimalik teha ka võrdlusuurimusi.

9. Suur arhiiv, ja aega kulub palju, et leida meid huvitavat (ühendus on aeglane, ja suurte andmemassiivide tellimisel ületab tavaliselt esimesel korral kohalejõudmine ette antud aja ja seetõttu tuleb mitu korda proovida). Samas inimesele, kellel on vaja tutvuda võimalikult paljude uurimustega ja kes on juba tuttav arhiivi ülesehitusega ja seal olevate teemadega on selline suuremahuline arhiiv asendamatu, seda enam, et teemasid, millest uurimused on tehtud, on tõesti palju.