Risto Mets ris@ut.ee

sotsioloogia 2.

San Diego Social Science Data Center

Asukoht: http://ssdc.ucsd.edu/

SSDC on USA üks suurematest sotsiaalteaduslikest andmearhiividest. Asub käesolev andmearhiiv Kalifornias, San Diego Ülikooli sotsiaal- ja humanitaarteaduste raamatukogus. Oma eesmärgiks peavad antud andmebaaside haldurid võimalikult kiiret ja mugavat informatsiooni kasutamist nende kogutud andmete hulgast. Kättesaadavate andmebaaside arvu ei ole välja toodud, kuid neid on paljude erinevate alateemade kohta küllaltki arvukalt.

Uurimusega seotud informatsioon. Andmestikest on erinevate teemade kohta koheselt võimalik kätte saada uurimuse üldkirjeldus koos probleemi- ja situatsioonikirjeldusega. Kodeerimisjuhendid on piiratud kasutusega. Juba pealeheküljel on välja toodud lingid aktuaalsemate teemade kohta. Miinuseks otselingi puhul on see, et informatsioonipäringule huvialuse faili suhtes me infot ei saa (viidatakse konfiguratsioonivigadele).

Otsingusüsteeme ja päringuvõimalusi pakutakse ohtralt, peaaegu iga peamise lehekülje pealt. Sisestades huvi pakkuva märksõna, leitakse peagi üldinfot otsitu kohta (leitakse seda suure tõenäosusega, kuna käesolevas andmebaasis sisaldub tõesti väga palju uurimusi).

Läbi WWW on samuti võimalik originaalinfot kätte saada, kuigi enamiku neist kasutamiseks nõutakse siiski kasutajanime. Kasutajaks saamise korral on andmefaile võimalik kätte saada nii MS-Excel-i, SPSS-i kui ka mitmetes formaatides.

Arvukalt on viiteid erinevate elektrooniliste ajakirjade ja publikatsioonide kohta erinevatest maadest nii Jaapanist, Hiinast kui ka eksootilisematest maadest nagu Kolumbia ja Nicaragua.

Vabalt kasutatavaid andmestikke on, kuid nagu eespool öeldud, saab enamiku neist kätte vaid "kasutaja", kellele siis saadetakse soovitud formaadis fail kohe kasutatavana või pakitud kujul.

Ülejäänud andmestike kättesaamiseks tuleks täta avalduse blankett, milline leidub aadressil:

http://ssdc.ucsd.edu/ssdc/browse/acknowledgement.html

Täidetud kautajataotlus tuleks saata: jajacobs@ucsd.edu

Lehekülgede disain on ehk juba pisut vananenud, kuid siinkohal tuleb arvestada ju ka seda, et tegemist on teadusliku asutuse kodulehekülgedega, mitte kirevate kommertslehekülgedega. Kasutada on antud andmebaasi mugav, kuigi emasel pilgul võib "pilt" tunduda liiga kirju. Kuna otsitava kohta leitakse informatsiooni kiiresti, siis näib serveri kiirus olevat hea. Probleeme võib tekitada vaid suur kaugus asukohaserverist, mistõttu võib ülekoormatud sideliine kaudu informatsiooni kättesaamine olla aeganõudev.

Eesti sotsiaalteaduslikust aspektist lähtudes on käesolev andmebaas hästi kasutatav võrdlusuuringute puhul. San Diego ülikooli andmearhiivis leidub hulgaliselt uurimusi ja materjale, mida on võimalik võrrelda Eestis toimunud ja toimuvate samalaadsete uurimuste puhul.

Täiendavate märkustena võiks kiita seda, et uurimuskirjeldusega kaasneb ka põgus olukirjeldus, mis aitab hinnata uurimuse toimumise hetkel valitsenud olukorda. Positiivsena võiks lisada veel suure arvu viiteid erinevatele andmebaasidele laias maailmas ja viiteid elektroonilistele publikatsioonidele.

Negatiivsena tooks välja lehekülgede liigse kirevuse, st. liiga palju tihedas kirjas informatsiooni on mahutatud lehekülgedele, mis võib esmapilgul tekitada mõningast peataolekut.