KRISTEL PAU   pau@physic.ut.ee

sotsioloogia 2.

1. ISSR Data Archives

http://www.sscnet.ucla.edu/issr/da/   - USA, UCLA

Kõikvõimalikud sotsiaalteaduslikud uurimused, ka tervise ja meditsiiniga seotud, erinevate maade kohta ja erinevatel teemadel.

Uurimuste arvu ei õnnestunud välja selgitada.

2. Iga uurimuse kohta on tutvustus, milles on uurimuse abstrakt, läbiviijate nimed, läbiviimise aeg, andmete tüüp, andmeformaadi tüüp, andmekogumise allikas, valimi moodustamise viis ja inimesed või uurimisalused objektid, millel uurimus põhineb, uurimusega seotud publikatsioonide nimed ja viited, failide paiknemise struktuur, jne. Polnud võimalik juurde pääseda uurimuse kohta käivale tehnilisele informatsioonile.

3. Uurimusi saab otsida märksõnade, uurimuste pealkirjade alfabeetilise järjekorra või uurimuse numbri järgi. Inimestele väljaspool UCLAt pole peale uurimuse tutvustuse muu kättesaadav. Eraldi on välja toodud viimased arhiivi lisatud uurimuste pealkirjad ja lühitutvustused.

4.Andmearhiiv on mõeldud rohkem sekundaaruuranalüüsi läbiviimiseks või uurimisprogrammi koostamiseks jms.Ilmselt pole olemas kõigi uurimuste originaalandmeid arhiivis, vaid neid on autori(te) endi käest võimalik saada. On olemas lingid mitmetesse teistesse arhiividesse, s.h. ka ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) arhiivi, mis on ISSR Sotsiaalteadusliku Andmearhiivis sisalduvate uurimuste põhiallikaks ning sealt on juba võimalik vähemalt osade uurimuste kohta saada nii agregeeritud kui ka originaalandmeid.

5. Andmestikud pole kättesaadavad, v.a UCLA tudengitele, õppejõududele ja töötajatele.

6. Teatud tingimustel (pole kirjas millistel) võimaldatakse andmeid ka inimestele väljastpoolt ülikooli. Selleks tuleb pöörduda arhiivi, kus säilitatakse koodiraamatuid ja muud dokumentatsiooni uurimuste kohta. On olemas tel. nr. ja vastavalt sellele, milliseid faile soovitakse, ka e-maili aadressid.

7. Ühenduse kiirus serveriga on üsna hea.

Lehekülgede disain on üsna lihtne, on palju linke, mis viivad vastavate seletusteni ja seega üsna hea kasutada. (Arhiiv pakub materjale UCLA tudengitele ka õppematerjalina)

8. Teat. võrdlusena, mingi taustinfo kogumiseks – kui on võimalik andmeid kätte saada.

9. Üsna põhjalikult on kirja pandud nõudmised uurija(te)le, kes tahab oma uurimust arhiivi anda ja ka vabasse kasutusse anda. On ka nn. password sõnastik, kus on lahti seletatud vajalikumad lühendid ja oskussõnad, alustades sellest, mis tähendavad sõnad: uurimus, andmed, fail jne, ning ka spetsiifilisem arvutiga ja uurimustega seotud sõnavara.