Kadri birgholts   kettym@ut.ee

sotsioloogia 2.

Harvard-MIT Data Center - Massachusetts Institute of Technology

http://hdc-www.harvard.edu:80/hdc/

1. Tegemist on Harvardi ülikooli elektroonilise andmebaasiga, mis sisaldab üle 500 sotsiaalteadusliku uurimuse. On võimalik kätte saada ka uurimusi teistest andmebaasidest.

Uuringutega seotud info.

Uurimuse kohta on olemas kõigepealt pealkiri ja läbiviijad: projekti juht, uurimisgrupi liikmed, kokkuvõte, milles on ära toodud ka uurimisobjekt ja peamised teemad, valim ja selle moodustamine, andmete kogumise meetod, läbiviimise aeg, andmete iseloomustus (tüüp), kasutatud andmetöötluspakett, mõne uurimuse puhul on võimalus ka kätte saada kodeerimisjuhend.

Päringusüsteem ja otsimisvõimalused

Informatsiooni uurimuste kohta saab otsida uurimuse pealkirja järgi (märkides ära kas tähtsama sõna või fraasi uurimuse pealkirjast).

Kokkuvõtte järgi (märkides ära peamised sõnad või seostuvad fraasid uurimuse resümee kohta).

ICPSR-i (Inter-University Consortium for Political and Social Research) terminitelehe järgi (märkides ära tähtsa sõna või seostava fraasi).

Uurimuse läbiviija järgi.

Uurimuse ICPSR-i numbri järgi.

Muud allikad metainformatsiooni kättesaamiseks:

I. ICPSR andmefailid

[Alfabeetiline – annab ette tähestiku] [Temaatilne]

II. Roper Center for Public Opinion Research andmefailid

III. National Center for Health Statistics andmefailid

III. CD-Rom andmefailid

IV. Uurimuste täisnimekiri

V. Andmed Record of American Democracy (ROAD) Project

 

4 - 6. Andmete kättesaamisvõimalused, mis tuleb selleks teha.

Läbi WWW ei ole kahjuks kättesaadav originaalandmestikel baseeruv info. (WWW leheküljelt võib lugeda ainult üldist informatsiooni uurimuste kohta, millest oli ka punktis 2 juttu). Info on kättesaadav ainult Harvardi ja MIT’i filiaalidele, ülikooli teaduskondadele, töötajatele ja tudengitele, kel on Harvard või MIT ID-kaart.

Teised, kes soovivad ligipääsu andmetele aastaringselt, peavad tasuma 10 000$ kasutamismaksu. Harvardi ja MIT’i liikmetele on ligipääs andmetele ja dokumentatsiooni laenutamine läbi Harvard-MIT Data Center´i teiste ülikoolide raamatukogudest tasuta.

Kõik Webi kaudu kättesaadav informatsioon on tasuta. Selleks, et saada endale isiklikku koopiat mõnest elektroonilisest või raamatukogu dokumentatsioonist või kasutada originaaldokumente, peab tasuma sümboolse summa 4 kuni 50$ tüki eest.

Roper’i andmed (Roper Center for Public Opinion Research) ja NCHS (National Center for Health Statistics) andmeid on võimalik kätte saada läbi ICPSR-i. Kuna ülikool on nende täieõiguslik liige, siis on võimalik andmete hankimisel saada veidi hinnaalandust.

HMDC on väikene eelarve mille abil aidatakse andmeid omandada. See summa on kahjuks liiga väike, et rahuldada kõiki nõudmisi. Selleks, et olla kasulik, on alal hoitud koopiad andmetest ja saadetud dokumentatsioonist, et neid saaksid kasutada teised soovijad.

Ülikooli lõpetavad tudengid, kes on õppinud sotsiaalteaduseid, pääsevad andmetele ligi eelisjärjekorras võrreldes mõni teise isikuga. Andmete omandamine on tudengitele palju odavam kui teistele soovijatele.

Andmeid on võimalik lasta kopeerida ka CD-ROM-ile. Selle teenuse eest tuleb tasuda aga 30$ (FAS-i kasutajatele) ja 35$ (mitte FAS-i kasutajatele) ning 25$ nende duplikaatide eest, mis on neil juba olemas.

Selleks, et andmeid kätte saada, tuleb pöörduda Harvard-MIT Data Center’i kataloogi poole, mäkides ära, mida soovitakse, millises mahus (kõiki andmeid, mingit osa) ning kuidas (väljundina, CD-ROM-il).

 

Ühenduse kiirus serveriga, lehekülgede disain ja kasutamismugavus.

Serveriga on ühenduse kiirus üsna hea (muidugi see sõltub ühenduse saamise ajast). Lehekülgede disain on piisavalt mugav. Alati on võimalus pöörduda tagasi koduleheküljele ning igal lehel on lingid täiendava ja abiinformatsiooni kohta.

Hinnang Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes kasutatavuse seisukohast.

Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes kasutatavuse kriteeriumide järgi hinnates on see andmebaas täiesti rahuldav (seda nii uuringute valimisvõimaluse kui ka nende kohta käiva informatsiooni järgi). Kümnepallisüsteemi järgi hinnates võib anda hinde 8.

________________________________________________________________________