Kadri Aas   kadriaas@ut.ee

sotsioloogia 2

Uruguai andmearhiiv.

Nimi: Unidad de Información Socio-Demográfica y Política

Banco de datos

Asukoht: http://www.rau.edu.uy/fcs/banco/banco.htm

Arhiveeritud 79 andmestikku erinevatel teemadel, mis on loodud (ning töödeldud) Uruguais ning asub sealse ülikooli Universidad de la Rep£blica sotsiaalteaduskonna juures.

Kahjuks on info pärast esimest tutvustavat lehekülge kohalikus (hispaania) keeles. Kuid avalehel väidetakse, et iga uurimuse kohta on olemas järgmine info: uurijate nimed; institutsioon, mis korraldas uurimuse; sotsiaalne ja ruumiline ulatus; valimi suurus; valikustrateegia; andmekogumise tehnika; algallikad (sekundaarinfo puhul); info andmekogumise kohta; faili nimi; kättesaadavusaste; seotud publikatsioonid; dokumentatsioon; hoidja; teemad, millega seondub; tunnuste arv; tunnuste nimekiri; uurimuse kokkuvõte. Vaadates hispaaniakeelset varianti, siis seal küll nii palju infot ei paistnud olevat.

Päringusüsteem on samuti hispaaniakeelne. Paistab, et otsida saab autorite, teemade ja uurimuste nimede järgi.

5) Läbi WWW pole võimalik kätte saada mingisugust originaalandmestikel baseeruvat infot.

On 5 kättesaadavusastmega andmeid: a) vabalt kasutatavad, autorit mainides

vabalt kasutatavad, autorile teatades

vabalt kasutatavad ainult Uruguais

ainult autori loal

makstes autorile

Selle kohta, kuidas infot kätte saada, ma ingliskeelsest tekstist infot ei leidnud. Oli mainitud, et andmete valdaja võib vajadusel sõlmida lepingu andmete kasutamiseks ( andmete kasutada soovijaga). On antud ka kontaktandmed.

Ühendus on kiire, kui leheküljed oleksid inglise keeles, siis oleks nende kasutamine ilmselt ka mugavam. Kõige segasemaks jäigi esimene ingliskeelne lehekülg.

Eestis oleks nende andmete kasutamine raske, kuna need on kõik hispaania keeles. Kuid mulle jäi mulje, et kui vastav soov sinna saata, siis tõenäoliselt vajalikud andmed ka saadetaks. Nimekirjast vaadates tundus, et küllalt palju oli vabalt kasutatavaid andmeid.

Andmebaasi juures ilmub ka hispaaniakeelne elektrooniline sotsiaalteaduste alane ajakiri.