Denis Trapido denis@ut.ee

sotsioloogia 2.

Uruguay

  1. Unidad de Información Socio-Demogrifica y Polktica, BANCO DE DATOS. Asukoht: E-mail: postmaster@fcsbd.edu.uy, (Minas l483 - ler. Piso, Montevideo, Uruguay. Postal Code: 11200). "The current holding consists of 79 data sets." Reaalselt pakutakse aga palju rohkem andmestikke (tutvustus paistab olevat vana). Temaatika näib olevat väga lai. Kuid: inglise keeles on kättesaadav ainult arhiivi tutvustus, aga mitte andmestikud ise, ega informatsioon nende kohta, ega mitte ka päringusüsteem. Kogu järgnev andmestike kohta käiv info on hangitud käesoleva töö autori olematute hispaania keele teadmiste ning üldise intelligentsi abil.
  2. Uurimuse nimi, katalooginumber, selle läbiviinud institutsiooni nimetus, andmete kogumise paik ning meetod, läbiviimise aasta, kättesaadavuse aste, tunnuste arv ning originaalandmete asukoht. Lisaks veel area(s) - arvatavasti uurimuse temaatika. Informatsiooni hulk erinevate uurimuste kohta on erinev. Mõnede puhul tuuakse välja ka autorite nimed, respondentide arvu, valimi tüüpi ning muud hispaaniakeelset infot. Mõni inglisekeelses tutvustuses lubatud info uurimuste kohta reaalselt ei eksisteeri.
  3. Päringusüsteemi abil saab otsida vajalikke uurimuste kirjeldusi kas autorite, pealkirja või uurimuse temmatika järgi.
  4. 5. 6. Ükskõik milliste p.2 mainimata andmete kättesaamiseks tuleb täita vastav vorm (kontrakt). Lihtsamat võimalust mõned andmed kätte saada sai küll kaua otsitud, kuid mitte leitud. Blankett on kättesaadav vaid hispaania keeles. Katsed ingliskeelset blanketti saada toovad ekraanile ERRORi teate ning pakuvad e-maili aadressi konsulteerimiseks. Tutvustuse kohaselt, peaks andmete talletamine käima järgnevate kättesaadavusastmete järgi:

The conditions for information accessibility are:

a.free mentioning the authors.

b.free but notifying the authors.

c.free but only in Uruguay.

d.only with the authors consent.

e.paying the authors.

7. Ühenduse kiirus on üpris rahuldav, eriti kui arvestada seda, et Uruguai asub täpselt maakera teisel poolel. Disain on tasemel, kuid ilma üleliigsete kaunistusteta, mis võiksid vähendada ühenduse kiirust. Kasutamine on mugav hispaania keele oskajaile.

8. Eestiga saab Uruguay andmed seostada järgmiselt. Uuringu teema: "Millised sotsiaalsed olud on selles riigis, kuhu me lõpuks jõuame, kui puurime Eestis rangelt vertikaalse maakera läbiva augu." Tõsiselt rääkides, on andmeid Eesti sotsiaalteadlikes uuringutes kasutatavuse seisukohalt raske hinnata, eriti ilma hispaania keele oskusteta. Ilmselt on otstarbekam kasutada võrdlevates uuringutes ning muul otstarbel siiski lähinaabrite andmearhiive.

9.