Kadri Mäesalu   heron@kiirtee.ee

sotsioloogia 2.

NZRDA ehk New Zealand Social Research Data Archives.

Elektrooniline aadress: http://www.massey.ac.nz/~NZSRDA. Reaalne asukoht: Massey University, Palmerston North, NZ. Andmestik keskendub sotsiaal-, poliitika- ja majandusteaduskonda puudutavatele valdkondadele. Saadaval on 33 sotsiaalteaduslikku andmekogumikku, millest 23 kohta on võimalik leida kirjeldused.

Need uurimuste kirjeldused, mida oli võimalik kätte saada elektroonilisel teel, sisaldasid enam-vähem kogu nõutavat infot uurimuse kohta: nimi, aeg, läbiviijad, rahastajad, lühikirjeldus, valimi suurus, tüüp ja meetod ning andmestiku suurus. Samuti oli ära märgitud, kuidas viidata uurimuse haldajale, kui uurimust kasutada.

Otsingumoodulit, võib öelda, et ei eksisteeri. Uurimuste kirjeldusteni on võimalik jõuda teemavaldkondade kaudu ja see protsess ei ole väga loogiliselt järeldatav.

Originaalandmeid ei ole võimalik leida elektroonilisel teel.

Vabalt kasutatavaid andmestikke ei ole olemas.

Ülejäänud andmestike kättesaamiseks peab pöörduma haldaja poole, kes seejärel saadab taotlusankeedi (tavapostiga) ning bona fide e heasoovlikule kasutajale saadetakse seejärel põhjendatud soovi korral teatava tasu eest andmed (tasu suurus sõltub, mis eesmärgil andmeid kasutatakse).

Ühenduse kiirus on suhteliselt hea, kuid esineb linke, milleni ei ole võimalik jõuda. Lehekülgede disain on puhtalt silmailu arvestades hea (kollase-sinise värvikombinatsioon on ikka kindel lahendus). Kasutamismugavus saab heal juhul hindeks "rahuldava": mitmed lingid viivad põhimõtteliselt samasse kohta ja tee ei ole eriti loogiliselt järeldatav. Tunduvalt halvem kasutada, kui mitmeid teisi elektroonilisi andmebaase.

Uurimuste vähesust ja tellimisprotseduuri keerukust arvestades kahtlen kas reaalselt omab Eesti sotsiaalteaduste jaoks erilist tähtsust, aga muidu põhimõtteliselt ikka võrdlusandmed Uus-Meremaa kohta.

Kui ma õigesti aru sain, siis on andmearhiiv veel suhteliselt noor ja seepärast panen ma ka kõik puudused selle faktori arvele ja jään pikisilmi tulemuste paranemist ootama.