Janar Sutt   sjanar@ut.ee

sotsioloogia 2.

Taani Andmearhiiv( The Danish Data Archives)

http://gate1.dda.dk/dda.html

Taani Andmearhiiv (DDA) on andmepank ja dokumenatsioonikeskus, mis on eeskätt mõeldud tudengitele ja teadlastele Taanis ja välismaal. DDA asutati 1973. aastal Kopenhaagenis Sotsiaalteaduste Uurijate Nõukogu poolt ning arenes kiiresti kergestikasutatavaks ühiskonnauurimise allikaks, mis 1978. aastal liitus Odense Ülikooliga ning saavutas permanetse staatuse aastal 1981. Alates 1992. aastast on andmearhiiv Taani Riigiarhiivi alluvuses.

Arhiivi ülesanneteks on:

töödelda ja arhiveerida andmefaile

osutada abi sekundaaralaste uurimuste osas

osutada abi andmete ja analüüspakettide dokumentatsiooni ja ümebertöötlemise osas

toimida vahendusagentuurina masinloetava informatsiooni tellijate ja omanike vahel.

võtta osa arenguprojektidest ja tegelda väliskontaktidega antud sfääris.

DDA on masinloetava informatsiooni arhiiv. Andmepanga materjalid on kättesaadavad teadlatele ja tudengiltele haridus- ja uurimisinstitutsioonidele. Ettevõtete, eriinstitustioonide ja üldrahvaliku kasutuse osas on sisseseatud piirangud.

Aastaks 1994 oli DDA-s arhiveeritud rohkem kui 1800 uurimisprojekti. DDA kaudu pakutakse ka D-klassi andmeid, s.o. kõrgeim DBSS-kategooria, mis võimaldab olukordi, kus huvipakkuv andmematerjal edastatakse andmesoovijale eri kokkulepete alusel kasutaja ja omaniku vahel.

Uuringuteemade ampluaa DDA-s on väga lai - alates arvamus-uuringutest - pollidest ja lõpetades uuringutega töötingimuste kohta arvutiseeritud pangakeskkonnas.

Päringusüsteem DDA-s on lihtne ja käepärane, andmearhiivi siseselt on võimalik valida erinavatel alustel põhinevat otsingumootorit. Otsingumootor võimaldab ära fikseerida huvipakkuva institutsiooni, märksõna, valimi mahu või ajalise momendi. Samuti saab fikseerida, missugustel juurdepääsu tingimustel ning DBSS-kategoorias andmeid soovitakse saada. Piiratud õiguste ja juurdepääsuga andmete kättesaamiseks tuleb täita sooviformular, milles kirjeldatakse andmete kasutamise eesmärke ja kinnitatakse allkirjaga esitatud andmete õigsust ja toimimist vastavalt arhiivi poolt etteseatud nõuetele.

DDA annab välja elektroonilist kvartalilist publikatsiooni DDA - Nyt issues.

Uurimused Taani Andmearhiivis on esitatud informatiivsel viisil: ära on toodud uuringu finantseerimise allikad, läbiviijad, põhilised uurimisteemad ja infoblokid, valikmeetodid ja valimi moodustamise lühikirjeldus, andmete kogumise aeg, publikatsioonid antud uurimuse kohta, info originaalandmete ja DBSS-kategooria kohta.

Ühendus serveriga on kiire ning lehekülgede disain käepärane ja kasutamiseks mugav. Andmearhiiv DDA paistab teiste elektrooniliste andmearhiivide seas silma just oma informatiivsuse, lihtsuse ja süstemaatilisuse poolest.