RAGNE KÕUTS

Ragne.Kouts@neti.ee

Kommentaar Šveitsi andmebaasile SIDOS

SIDOS – Š veitsi sotsiaalteaduslik informatsiooni ja andmearhiivi teenistus (Swiss Information and Data Archive Service for the Social Sciences)

Postiaadress: Ruelle Vaucher 13/CH-2000 Neuchätel.

WWW-lehekülg aadressil:

http://www.sidos.unine.ch/

e-maili kaudu saab arhiiviga ühendust:

sidos@sidos.unine.ch

SIDOS kogub ja avaldab aktuaalsete sotsiaalteaduslike uurimuste kohta käivat infot. Andmearhiivis leidub umbes 4000 käimasoleva või juba lõpetatud projekti kirjeldust. Üle poole neist projektidest käsitlevad tüüpilisi sotsiaalteaduste valdkondi: sotsioloogia, majandusteadused, politoloogia, psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia, kuid arhiivis leidub ka sotsiaalteadustest veidi kaugemate distsipliinide uurimistöid: sotsiaalne ja ennetav meditsiin, keskkonnateadused, "liiklusteadused" (Verkehrswissenschaften).

Iga uurimuse kohta on enamasti toodud väga põhjalik kirjeldus: autorid, kaasatud institutsioonid, üksikasjaline projekti kirjeldus hüpoteeside ja järeldustega, kasutatud meetodid, dokumentatsiooni olemasolu ja vorm, juurdepääs infole, andmeformaat jpm. Toodud on ka uurimuse praegune seis: kas on tulemused juba kuskil avaldatud või ootavad alles publitseerimist.

Päringusüsteem võimaldab kasutada nii saksa kui prantsusekeelseid märksõnu. Nad väidavad, et andmekataloogi saab kahel moel läbi vaadata:

(mittels der Volltextsuche), kus antakse võimalus otsida pealkirja, institutsioonide, autorite, sisu kohta käivate märksõnade, meetodite, distsipliinide, finantseerijate, uurimuse tüübi ja perioodi alusel. Näiteks märksõnale Kinder vastas 8 uurimust. Ebamugav on aga see, et uurimuste nimistust ei saa kohe teada, kas andmed on kohe kättesaadavad või mitte.

(über eine Liste von Themenbereich) - see peaks olema uurimuste nimekiri teemade järgi, kuid ligi sellele ei pääsenud (28.nov.). Kas oli asi nii uus, et ei olnud veel päris töökorras või nõudis programm mingisugust märksõna, sellest ma ei saanudki aru, sest NetscapeŽiga katkes ühendus kohe.

Elektroonilisi publikatsioone andmearhiivis pole, on vaid viited publikatsioonidele trükipressis või uurimuse põhjal kirjutatud raamatute nimekiri.

Vajaminevad andmestikud tuleb tellida indiviidilt nimega Henrike HOFFMANN, kuid see link ei andnud esimesel proovimisel midagi. Need pidavat saama interneti vahendusel (inventar on line) või CD-ROM-il.

Ühenduse kiirus sõltub kellaajast, kuid enamasti tuleb uus lehekülg ette küllalt aeglaselt. Leheküljed on lihtsad ja ametlikud, pole graafikat, näevad välja nagu tavalised tekstifailid. Kasutada suhteliselt mugav, sest lingid loogilistes kohtades.

Kuna andmearhiivis SIDOS üle 4000 erineva projekti, leiab Eesti sotsiaalteaduslikele uurimustele sealt sageli võrdlemiseks huvitavaid andmeid ja ka uusi huvitavaid ideid. Kuna oleme liikumas lääneliku ühiskonna poole, siis tabavad meid tõenäoliselt samalaadsed probleemid, mis läänt on juba aastaid tagasi tabanud. Seega saame vaadata, kuidas on seal kitsaskohti käsitletud ja millistele järeldustele nende suhtes jõutud. Pole ju vaja hakata ise jalgratast leiutama.

Kommentaar Lõuna-Korea andmearhiivile KSDC

KSDC – Korean Social Science Data Center

Postiaadress: Shihwa Bldg., 1008-2

Daechi-dong, Kangnam-gu,

Seoul 136-280, Korea

e-mail: nlee@ksdc.re.kr

ingliskeelne kodulehekülg:

http://www.ksdc.re.kr/index_e.html

KSDC hoiab ja vahendab nende endi sõnade järgi nii riiklikke kui rahvusvahelisi sotsiaalteaduslikke andmeid. Leidsin nende andmearhiivist eelkõige Korea avalikku arvamust ja valimiskäitumist puudutavad uurimused (presidendi-, parlamendi- ja omavalitsuste valimised).

Arhiivis umbes 50 uurimust (mis mõistetav, sest arhiiv loodud alles aastal 1997), neist 19 puhul nimetatud vaid pealkiri. Nende kohta saab rohkem infot, kui astuda ühendusse ICPSR-iga (The Inter-University Consortium for Political and Social Research), mille alamarhiiv KSDC on – see alamarhiiv on loodud spetsialiseerumaks Korea andmetele.

Projekti kirjelduses toodud uurimuse pealkiri, läbiviimise aeg, uurimusega seotud institutsioonid, andmekogumise ja valimi moodustamise meetodid, andmete sisestusformaat, üksikute uurimuste puhul ka ankeet või tunnuste nimekiri. Suhteliselt vähe infot, pole esitatud ei uurimuse hüpoteese ega tulemusi. Infot on ilmselt koreakeelsetel lehekülgedel rohkem, kuid hieroglüüfid minu jaoks täiesti tundmata maa.

Päringusüsteemi pole. Andmetest huvitatul on võimalik täita vabas vormis Application ja astuda KSDC liikmeks, siis on talle kõik algandmed kättesaadavad. Liikmemaksu suuruse kohta mingeid viiteid ma ei leidnud.

Lehekülgede disain üldiselt lihtne ja küllaltki mugav kasutada. Ka ühenduse sai piisavalt kiiresti ja ei pidanud arvuti taga igavledes ootama.

Eesti sotsiaalteaduslikes uurimustes eriti kasutada ei saa, sest arhiiv Korea-spetsiifiline, väike ja ühekülgne. Saab võrrelda vaid korealaste ja eestlaste valimiskäitumist.

Meeldis mulle see, et oli ära toodud valik andmearhiive laiast maailmast, sealhulgas ka ESTA.

Arhiivi kohta on esitatud väga põhjalik info loomisest, eesmärkidest, liikmetest, mis minu jaoks huvitav, sest Aasia on meie infoväljast väljapoole jäänud. Tore on teada, et selle maailmanurgaga saab Interneti vahendusel suhelda.