Kodutöö Andmearhiividest

Annika Nigul

Sotsioloogia III

Nimi: Norwegian Social Science Data Services

Asukoht: http://www.nsd.uib.no/english/

Eesmärk: * pakkuda andmeid võrdlusuurimusteks

tutvustada sotsiaaluuringute uusi meetodeid (koolituse korras)

sotsiaaluuringu andmete administreerimise ja arhiveerimise koolituse pakkumine

Teemad: regionaalsed ja ajaloolised andmed; rahvaloenduslikud, majanduslikud, poliitiliste parteide ja institutsioonide uuringute andmed.

Hõlmab endas palju rahvusvahelisi uurimusi nagu näiteks Eurobarameeter, Rahvusvaheline Sotsiaaluuringute Programm, Maailma Väärtuste Uurimus, rahvusvahelised valimiste uuringud jmt.

Andmed on süstematiseeritud kolme suuremasse gruppi:

regionaalsed

Individuaalsed

Poliitiliste süsteemide ja Valitsusega seonduvad andmed

Läbi arhiivi kättesaadavaid andmestikke on ligikaudu 65 000

Kui tegin pärimuse teema kohta sain järgmised karakteristikud:

pealkiri

alguse ja lõpu aasta

lühikirjeldus

projekti number

uurimuse läbiviinud organisatsiooni nimi

vastutav inimene

projekti kood

uurimust haldav organisatsioon

viimati muudetud kuupäev

maa, mille kohta uurimus käib

Päringusüsteem näeb välja selline, et sisetad end huvitava teema võtmesõna või –sõnad ja siis kuvabki antud uurimuste pealkirjad. Päringut saab teostada ka organistasiooni või vastutava isikiu nime, projekti koodi ning alustatud või lõpetatud aasta järgi.

Originaalandmestikelbaseeruvat infot ei ole võimalik kätte saada läbi WWW, esitatud on ainult vastava uurimuse lühikirjeldus. Info kättesaamiseks tuleb nähtavasti pöörduda web-masteri poole.

Vabalt kasutatavaid andmestikke NSD-s pole.

Nagu juba mainitud, ei saa andmestikke kätte. Kui on esitatud vastava uurimuse lühikirjeldus, siis ei ole mingit viidet edasipöördumiseks. Nähtavasti tuleb kirjutada meil web-masterile.

Ühenduse kiirus serveriga väga hea (laupäeval, 06.11.1999). Lehekülgede disain on vähe atraktiivne ja pole üldsegi mitte kasutajasõbralik, vähe informatiivne.

Muudest andmearhiividest on viide ainult CESSDA-le.

Kuna tegemiste on peamiselt Norra andmetega, siis saab antud andmearhiivi kasutada võrdlusuuringute tegemiseks, kui ikka saab kätte originaalandmed.