EERIK HANNI, SOTSIOLOOGIA 2

LOUNA-AAFRIKA

http://www.hsrc.ac.za/sada.html

SADA South African Data Archive

Eesmärgiks säilitada infot sotsiaalteaduslike uurimuste kohta, mis on läbiviidud pohiliselt LAV-s ja teistes Aafrika riikides, ja voimaldada selle info kasutamist teistele uurijatele sekundaaranalüüsiks, longituud- voi vordlusuuringute läbiviimiseks, kasutamiseks oppeprotsessis.

Kättesaadavate andmestike arvu ei onnestunud jällegi selgitada, oli toodud uurimuste üldine temaatika, eraldi polnud tutvustust andmestike kohta antud.

Päringusüsteem puudub, kuid olemas on hulk linke, kust saab uurimuste kohta infot, siiski ei õnnestunud tuvastada infot mõne konkreetse uurimuse kohta.

Peale pikka klõpsimist leidsin lopuks lingi, mille alt sai teada, kuidas SADA-st andmeid kätte saab, see oli vordlemisi hoolikalt peidetud ja asetses mitte pealehel vaid mingil suvalisel lehel ja teine katse seda leida kukkus haledalt läbi. Andmete kättesaamiseks tuleb arhiiviga mingil moel ühendust votta ning täita mingi blankett voi avaldus ning seejärel saab soovija andmed elektroonilisel kujul oma valdusesse. Selgituses oli öeldud, et küsimusi voib saata koigi SADA töötajate e-posti aadressidel (need olid toodud avalehel).

Arvutiga, mille taga mina töötasin oli ühenduse kiirus suhteliselt normaalne, lehekülgede disaini kohapealt pole muud midagi öelda, et küllalt suur hulk linke oli paigutatud ebaloogiliselt ja vajaliku leidmine kujunes üsna raskeks. Positiivse poole peale vöiks paigutada selle, et avalehel oli toodud hulk linke teiste internetis leiduvate andmebaaside kohta (ka ESSDA).

Tõenäoliselt on Louna-Aafrikast pärinevate andmete tähtsus Eesti jaoks suhteliselt väike, kuid voimalus kasutada Aafrika vahest areneinuma riigi andmebaase on huvitav juba oma eksootilisuse poolest.

Algmulje peale CESOP-i lehte oli väga hea, aga SADA pühendas liialt palju kirjaruumi enesekiitusele ning oma tähtsuse toestamisele, jättes samas kahe silma vahele asjaolu, et moni inimene voib nende leheküljele sattuda ka mingi kindla eesmärgiga. Tegelikult vajaks SADA lehega tutvuda soovija hulga aega ja kannatust.