Tõnu Pärn   tonu_p@ut.ee

Sotsioloogia II

South African Data Archive

Human Sciences Research Council

Centre for Science Development

Private Bag X270

0001 Pretoria

SOUTH AFRICA

Electronic mail: SADA@HSRC.ac.za

Telephone: +27 12 302-2138

Fax number:+27 12 302-2150/2892

Uurimus suunad: politoloogia, kriminoloogia, sotsiaaltöö, majandus, haridus, ajalugu, psühholoogia j.n.e.

Üldiselt on tegu vägagi laiahaarfdelise teemaderingiga, minul õnnestus leida umbes 40- 50 uurimustööd, kuid otsustades järjekorranumbrite järgi on neid rohkem.

2. Andmetest näidatakse millisel teemal uuring toimus, tuuakse ära olulisemad numbrilised andmed .

3. Päringusüsteem on olemas ja toimib.

4-6. Origimñaal andmestikest pakutakse enamiku uurimuste juurde respondentide protsendilist jaotust ja osasid koode.

Muud andmed uuringute kohta on kui ma õigesti aru sain samuti läbi WWW kättesaadavad, kuid omavad eritingimusi kättesaamiseks. Ei õnnestunud kahjuks väljaselgitada, millised need eritingimused on.

    1. Ühenduse kiirus on 2 - 5 minutit, arvestades kaugust on see

vägagi hea tulemus.

Leheküljed on arusaadavad ja ilusa ning lihtsa disainiga. On palju linke.

8. Üldiselt pole nende andmetega Eesti uuringutes midagi teha, kuna tulenevalt Lõuna-Aafrika Vabariigi omapärast on läbiv rassi teema.

    1. Meeldis see, et olulised punktid arhiivi kohta on väljas kodulehekülje esimesel lehel.

Arhiivi loojad ütlevad, et nad tahavad teha andmed kättesaadavaks, erinevalt möödunud aegadest.