Kurrikoff

Korean Social Science Data Center (KSDC)

http://www.ksdc.re.kr/

Shihwa Bldg., 1008-2,
Daechi-dong, Kangnam-gu,
Seoul 136-280, Korea
tel 02)501-3025~26
fax 02)501-3027
E-mail: nlee@ksdc.re.kr

KSDC loodi 15. Novembril 1997. a, et koguda ja korraldada erinevaid sotsiaalseid andmeid. KSDC on kogunud andmeid tsensuse, majandusnäitajate, sotsiaalnäitajate, tervishoiu jne kohta.

Läbi arhiivi on kättesaadavad andmed Korea kohta:

valimis- ja avalikuarvamuse uuringud.

majandus-, tervishoiu-, haridus-, keskkonna-, tööstus-,jt näitajate kohta (1963-1998).

rahvaloenduse andmed (1963-1998).

teiste rahvuste kohta:

sotsiaalsed näitajad 1991-1997.

tööstusnäitajad 1986-1997.

haridusnäitajad 1986-1997.

Jaapani valimisandmed.

USA osariikide kuritegevus 1960-1996.

jne.

Ära on toodud ka link ICPSR (The Inter-University Consortium for Political and Social Research) andmearhiivile.

Uurimuste kohta on toodud lisaandmeid vaid valimis- ja avalikuarvamuse uuringute juures. Ära on toodud uurimuse number arhiivis, arhiivi lisamise aeg, uurimuse läbiviija, rahastaja, läbiviimisaeg, klassifikatsioon, andmete esitamise formaat, valimi moodustamise meetod, respondentide arv, muutujate arv, ainult mõnede uurimuste puhul on toodud ka küsimustik.

Päringusüsteemi pole.

Vabalt kasutatavaid andmestikke pole.

Andmestikke kättesaamiseks tuleb registreeruda KSDC liikmeks. Liikmeks võivad saada nii erinevad institutsioonid kui isikud. Liikmel tuleb maksta ka liikmemaksu. Lisaks KSDC andmearhiivile on liikmel õigus kasutada ka ICPSRi andmearhiivi.

Ühenduse kiirus on küllalt aeglane seoses Korea kaugusega Eestist. Lehekülgede disain on üsna hea ja kasutajasõbralik.

9. Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes võivad sealsed andmed huvi pakkuda võrdlusmomendist lähtuvalt. Sealt võib leida võrreldavat informatsiooni Korea ja ka teiste riikide kohta.