RAGNE KÕUTS

Ragne.Kouts@neti.ee

Kommentaar Lõuna-Korea andmearhiivile KSDC

KSDC – Korean Social Science Data Center

Postiaadress: Shihwa Bldg., 1008-2

Daechi-dong, Kangnam-gu,

Seoul 136-280, Korea

e-mail: nlee@ksdc.re.kr

ingliskeelne kodulehekülg:

http://www.ksdc.re.kr/index_e.html

KSDC hoiab ja vahendab nende endi sõnade järgi nii riiklikke kui rahvusvahelisi sotsiaalteaduslikke andmeid. Leidsin nende andmearhiivist eelkõige Korea avalikku arvamust ja valimiskäitumist puudutavad uurimused (presidendi-, parlamendi- ja omavalitsuste valimised).

Arhiivis umbes 50 uurimust (mis mõistetav, sest arhiiv loodud alles aastal 1997), neist 19 puhul nimetatud vaid pealkiri. Nende kohta saab rohkem infot, kui astuda ühendusse ICPSR-iga (The Inter-University Consortium for Political and Social Research), mille alamarhiiv KSDC on – see alamarhiiv on loodud spetsialiseerumaks Korea andmetele.

Projekti kirjelduses toodud uurimuse pealkiri, läbiviimise aeg, uurimusega seotud institutsioonid, andmekogumise ja valimi moodustamise meetodid, andmete sisestusformaat, üksikute uurimuste puhul ka ankeet või tunnuste nimekiri. Suhteliselt vähe infot, pole esitatud ei uurimuse hüpoteese ega tulemusi. Infot on ilmselt koreakeelsetel lehekülgedel rohkem, kuid hieroglüüfid minu jaoks täiesti tundmata maa.

Päringusüsteemi pole. Andmetest huvitatul on võimalik täita vabas vormis Application ja astuda KSDC liikmeks, siis on talle kõik algandmed kättesaadavad. Liikmemaksu suuruse kohta mingeid viiteid ma ei leidnud.

Lehekülgede disain üldiselt lihtne ja küllaltki mugav kasutada. Ka ühenduse sai piisavalt kiiresti ja ei pidanud arvuti taga igavledes ootama.

Eesti sotsiaalteaduslikes uurimustes eriti kasutada ei saa, sest arhiiv Korea-spetsiifiline, väike ja ühekülgne. Saab võrrelda vaid korealaste ja eestlaste valimiskäitumist.

Meeldis mulle see, et oli ära toodud valik andmearhiive laiast maailmast, sealhulgas ka ESTA.

Arhiivi kohta on esitatud väga põhjalik info loomisest, eesmärkidest, liikmetest, mis minu jaoks huvitav, sest Aasia on meie infoväljast väljapoole jäänud. Tore on teada, et selle maailmanurgaga saab Interneti vahendusel suhelda.