Angela Poolakese   angelap@ut.ee

sotsioloogia 3

  1. Aadress http://www.sfu.ca/~rdl/  Simon Fraser University Research Data Library. Asub Kanadas. Temaatiline suunitlus on lai, sisaldades endas paljusid valdkondi alates sotsiaalteaduslikest lõpetades majanduslikega. Andmed on kokku kogutud erinevatest andmearhiividest. Arhiveeritud andmestikke on 433 lehel. Olemas 96 raamatukogu ja arhiivi, 98 kataloogi ja listi ning 48 organisatsiooni andmed.
  2. On esitatud järgmine uurimustega seotud info: uurimuse pealkiri, kui tegemist mitmekordse uurimusega, siis mis sarjast, mis aastal uurimus on läbi viidud, peamised uurijad, geograafiline ala, mida uurimus puudutab, ülevaade uurimusest, andmete tüüp, juurdepääs.
  3. Vajalikku infot saab otsida nii pealkirja kui ka võtmesõna järgi.
  4. Mõningaid originaalandmeid on võimalik kätte saada.
  5. On nii vabalt kasutatavaid kui ka mittekättesaadavaid andmestikke.
  6. Mittekättesaadavate andmete kasutamiseks on tarvis luba taotleda.
  7. Ühendus serveriga kiire. Lehekülgede disain ja kasutamismugavus on rahuldaval tasemel.
  8. Tõenäoliselt ei sobi antud andmed võrdlusmaterjaliks Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes nende erineva metoodika tõttu. Küll aga võiks nendest saada taustinformatsiooni.