Liina Kirsipuu   liinake@ut.ee

Sotsioloogia 3

Asukoht http://www.math.yorku.ca/ISR/menu.htm   Institute for Social Research (ISR), Yorki Ülikool. Andmearhiivi temaatika on peaasjalikult sotsiaalse/poliitilise suundumusega, ülikool omab 30-aastast kogemust sotsiaalteaduslike, avaliku arvamuse ja poliitiliste uuringute vallas. Nt. valimisuuringud, elukvaliteet, suhtumine haridusse, tervis, multikulturalism.

Esitatud info uurimuste kohta on suhteliselt pealiskaudne. Uurimusest on antud lühike ülevaade. Märgitud on ära, mis on eesmärk, keda ja kuidas küsitleti, millised tulemused saadi. Osade uurimuste kohta pole isegi seda tutvustavat tekstilõiku lisatud.

Päringusüsteemi kui sellist ei eksisteeri, uurimused on jaotatud erinevate märksõnade alla.

Originaalandmestikel baseeruvat infot ei ole võimalik WWW vahendusel kätte saada.

Vabalt kasutatavaid andmestikke ei ole.

Andmestike kättesaamiseks ja kasutamiseks kontakteeruda elektronposti, faksi või telefoni kaudu. Andmete saamise ja kasutamise eest tuleb maksta, enamasti on hinnaks 12.50$.

Ühenduse kiirus serveriga hea, kuid lehekülgede disain ja kasutamismugavus jätavad soovida. Ette võib heita suhteliselt fantaasiavaest kujundust.

Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes kasutatavuse otstarbekus kahtlane, kuid siiski mitte välistatud.

Yorki ülikooli hallatavalt leheküljelt oleks oodanud pisut enamat.