Liina Animägi   liinaa@ut.ee

Sotsioloogia II

I Data Library University of Alberta

Arhiiv Humanities and Social Sciences Library University of Alberta on olemas aadressil http://datalib.library.ualberta.ca/   Lehekülg on tegijate sõnul veel pooleli. Tegemist on Põhja-Ameerika ülikoolide vahelise informatsioonivahetuse ühe keskusega. Selles arhiivis endas olevate andmestike arvu ei suutnud ma kindlaks teha. Kuid sooritades päringut sain tulemuseks väga palju uurimusi, mis tehtud pea igal pool üle maailma. See on nagu koht viidete jaoks, kust on võimalik otsimist alustada. Arhiiv asub Alberta Ülikooli Raamatukogu juures.

Iga kataloogis leiduva uurimuse kohta on arhiivis kättesaadavad järgmised andmed:

ICPSR study title

ICPSR study number

Principal investigator(s)

Abstract

Extent of collection

Location(s) of study

Related publications

Study citation

Teostasin otsingu sõnaga family ja sain suure hulga viiteid uurimustele. Vanim uurimus oli perekonna kohta näiteks aastast 1874 tehtud Massachusetsis. Palju on ka uurimusi mis korraldatud teistes maades. Mõnede uuringute puhul oli kirjas ka andmete olemasolu kuju, enamasti oli olemas uurimusega seotud artiklid. Autorite nimed andmete asukoha institutsioonide lühendid. Mitte eriti põhjalik tutvustus teemade kohta (märksõnad).

Samas on sellel lehekü lljel olemas ka teine vō imalus andmeid kätte saada CANISM. Selle kaudu on peaks olema vō imalik kätte saada otseselt uurimustel baseeruvad andmed, kuid kahjuks on see vō imalus avatud vaid Alberta Ü likooli praegustele üliō pilastele ja tö ö tajatele. See paistab olevat päris mahukas sisaldades üle 600 000 andmeiseeria antud valdkondadest.

3. On olemas kõige lihtsam, ilma mingite lisavõimaluste ja kitsendusteta otsinguvõimalus. CANISM-i puhul on otsimise aluseks maatrikssüsteem.

Originaalandmestike baseeruv info on kättesaadav vaid Alberta Ülikooli üliõpilastele ja töötajatele, ning ülikoolidele, kes on vastava andmevahetusorganisatsiooni liikmed. tavalisele Interneti kasutajale on saadavad vaid p. 2 esitatud andmed.

Puuduvad.

Andmestike kättesaamiseks tuleks mõne Põhja-Ameerika ülikooli töötaja või üliõpilane. Neid uurimusi, mis on sama organisatsiooni raames tehtud Euroopas saab ilmselt paremini kätte Euroopa andmearhiividest. Ametlikult nagu muud võimalust ei ole.

Kuna tegemist on Kanadas asuva arhiiviga ja ma kasutasin seda päevasel ajal, siis oli ühendus väga kiire. WWW-leheküljed tulid aeglasemalt, ent Gopher-leheküljed tulid peaaegu momentaalselt. Lehekülgede disain on minimaalne ja seetõttu üsna mugav kasutada.

Seoses sellega, et on vaja olla organisatsiooni liige ja see võib tähendada täiendavaid kulutusi (liikmemaks näiteks), siis tuleks enne seda kaaluda. Mingit osa neist andmetest on võimalik saada lähemalt. Samas võiks see olla kasulik levitamaks teadmisi Eestis tehtud uuringute kohta ka teisel pool Atlandi ookeani. Põhimõtteliselt Eesti jaoks on see koht kust võib saada vaid esmast infot uurimuste asumise kohta ja sedagi üsna primitiivsel kujul.