Kadri Birgholts   kettym@ut.ee

sotsioloogia 2.

 

University of Saskatchewan Data Library

http://library.usask.ca/data/

1. Antud andmearhiiv on Kanada Saktchewan’i ülikooli oma ning sisaldab seejuures rohkem muud ülikoolile iseloomulikku informatsiooni. Peamised teemad, mida andmetefailid sisaldavad: põllumajandus, kaubandustegevus, haridus, geograafia, tervishoid ja sotsiaalteadused. Ülikooli enda arhiveeritud andmestike arv on üsna minimaalne, kui palju, kahjuks täpsemalt öelda ei oska. Samas on aga ligipääs teistele andmebaasidele (seal hulagas ka ICPSR-ile Inter-University Consortium for Political and Social Research). Nii võib kätte saada ligi tuhat uurimust.

Uurimustega seotud info.

Uurimuste täisnimekirja ma ei leidnud. Mõningate uurimuste pealkirju oli võimalik näha teemade otsingumootori abil, aga mingit läehmat informatsiooni peale pealkirja, läbiviimisaasta ja autori pole kätte saada.

Päringusüsteem ja otsimisvõimalused vajaliku metainformatsiooni leidmiseks.

Otsiada saab andmeid uurimuste kohta (kui ka artikleid, ajakirju ja raamatuid) nii märksõna, (uurimuse) pealkirja, autori, kombineeritult autori ja pealkirja järgi, ajakirja nimetuse ja artikli pealkirja järgi.

4 – 6. Originaalandmestikel baseeruva informatsiooni kättesaadavus ning mida tuleb teha informatsiooni kättesaamiseks.

Originaalandmestikel baseeruvat infot ei ole võimalik kätte saada.

Andmete kasutamine mittekommertsiaalsel eesmärgil on võimalik Saskatchewani ülikooli teaduskondadel ja üliõpilastel. Koodiraamatu võib prinditud kujul kätte saada Government Publications Department’i kaudu (saates e-mail), elektroonilise koodiramatu aga disketiga. Andmed on arhiveeritud kujul raamatukogu serveris (Data Library Server).

Tõeliste sotsiaalteaduslike andmete kättesaamiseks on kasulik pöörduda mõne teise andmearhiivi poole, näit. ICPSR-I poole ja siis toimida nende instruktsioonide kohaselt (vt Harvard-MIT Data Center)

Ühenduse kiirus serveriga, lehekülgede disain ja kasutamismugavus.

Ühenduse kiirus oli väga aeglane. Lehekülgede disain oli üsnagi kena ja kasutajasõbralik. Igalt leheküljelt oli võmalus pääseda koduleheküljele, otsingumootori või teeninduskeskuse juured, samuti ka mina üle prantsuse keelele.

Üldhinnang Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes kasutatavuse seisukohalt.

Kogu arhiiv on väga ülkoolikeskne, peamiselt selle ülikooli pisiuurimused ebaolulistel teemadel (Ülikooli top 100 news stories). Sotsiaalteaduslikes uuringutes kasutatavuse seisukohalt on see andmebaas üsnagi ebapraktiline. Samas on aga võimalikleida paljude erinevate teemade kohta igasugust kirjandust. Raamatukogus on olemas küllaltki suur raamatute, ajakirjade ja artiklite kogum. Hinnang kümnepallisüsteemis: 5.