Anu Masso  anum@ut.ee

Sotsioloogia 4.

Iisraeli Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv (SSDA – Israel Social Science Data Archive)

  1. Antud arhiiv asub aadressil http://ssdda.huji.ac.il/ ning seda haldab Jeruusalemma Ülikool. Arhiivis on umbes 800 andmekogumit, sisaldades riikliku tellimusega uuringute andmeid, kohalikke uuringuid, rahvaloenduse mikroandmeid, riiklikku isikuregistrit valitud valdkondades kui ka makromajanduslikke esitusi. Andmeallikateks on nii keskstatistikabüroo, kesksed ja lokaalsed riiklikud agendid, uurimisinstitutsioonid kui ka akadeemilistest institutsioonidest sõltumatud uurijad. Võõraste andmete põhiliseks allikaks on ICPSR arhiiv Michiganis. Andmeid kogutakse, säilitatakse ja levitatakse akadeemilise kogukonna huvides. Alates üheksakümnendate algusest on arhiiv muutunud rahvuslike andmete keskuseks.
  2. Uurimustega seotud info. Iga uurimuse kohta on esitatud järgmine info: andmefailinumber arhiivis, uurimuse nimi, uuringuperiood, allikas, kättesaadavuse ja kvaliteedikoodid, võtmesõnad, populatsioon, kirjeldus, märkused ja ülestähendused. Lisaks on osade mainitud punktide juurest võimalik veel edasi liikuda. Näiteks kui võtmesõnadeks on haridus ja noored, saab nende ees klikkides ka teisi uuringuid nende märksõnadega.
  3. Päringusüsteem ja otsimisvõimalused. Andmeid saab otsida andmekogumite nime, numbri või allika järgi. Päringut saab esitada sõna või fraasina, lisaks saab kasutada sõna lühendamist, pannes selle lõppu küsimärgi. Soovitud uuringud esitatakse tabeli kujul. Nimekirja lõpus oleval noolel klikkides esitatakse vajalik arv uuringuid. Uuringu ees klikkides saab selle kohta lähemat informatsiooni. Andmeid saab ka tellida märksõna järgi andmekogumi nime, andmeallikate, võtmesõnade ja tunnuste nimede alusel.
  4. Originaalandmestikel baseeruva info kättesaadavus. Parim viis teada saada, kas arhiivis on andmeid mingi konkreetse uuringu kohta, on pöörduda on-line kataloogi poole ALEPHIS: http://har1.huji.ac.il/ALEPH/ENG/SDA/SDA/. Teised informatsiooniallikad arhiivi viimaste uuringute kohta on SSDA Bulletin’is, mida avaldatakse kord aastas ja mida on võimalik tasuta saada. Lisaks saab veel kasutada DATANETi listiserverit.
  5. Vabalt kasutatavate andmestike olemasolu ja kättesaamisvõimalused. Erinevad andmepangad on kättesaadavad on-line’is, kui ka läbi telneti või Mont Scopus kohaliku võrgu kaudu. Andmeid saab erineval kujul: FTPga, pehmekettaga, CD-ROMiga ja kassettidega. Andmete hoiule andjad määravad ära tingimused, mis juhivad andmete kättesaadavust. Iga andmekogum arhiivis on kodeeritud ühe järgneva juurdepääsu koodiga, mis kirjeldab ligipääsutingimusi andmete hoiuleandja poolt:

Andmete saamiseks tuleb täita etteantud ankeet, kuhu tuleb märkida kasutaja nimi, tiitel, institutsioon, allüksus, staatus (näiteks üliõpilane), kooli lõpetanud või lõpetamata uurija, väline kasutaja, eesmärk, uurimuse teema, kursus (üliõpilaste puhul), email, telefon, andmekogumi nimi, number, märkused jms. Lisaks on esitatud ankeet kasutaja informeerimiseks, kuhu tuleb nõustumiseks alla kirjutada, et andmeid kasutatakse vaid statistilistel eesmärkidel.

Andmed on tavaliselt kättesaadavad ASCII formaadis, kuna paljud andmekogumid on ühendatud SAS või SPSS programmidega. Makroandmed on tihti kättesaadavad erinevates andmebaaside formaadis või Exeli failina. Hebrew Ülikooli sotsiaalteaduskonna kasutajad saavad andmed tasuta. Teistel sõltub hind andmekogumi väärtusest, suurusest, kasutuskategooriast (akadeemiline või mitteakadeemiline).

  1. Ühenduse kiirus serveriga. Ühenduse kiirus serveriga on suhteliselt hea. Vajalikud andmed, info ja ülevaate arhiivist saab suhteliselt kiiresti kätte. Lehekülgede disainis pole liialdusi. Kujundus on praktiline ja aitab vajaliku info leidmist.
  2. Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes kasutatavuse seisukohalt. Tänu headele otsinguvõimalustele nii märksõnade kui ka muude tunnuste alusel on lihtne leida vajalik uuring, mida võib võrdluse ja lisainfoallikana kasutada ka Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes.