Kurrikoff

Carletoni ülikooli andmearhiiv

Data Centre
Carleton University Library
1125 Colonel By Drive
Ottawa, Ontario
K1S 5B6
phone (613) 520-2600 ext. 2619
fax (613) 521-9541
e-mail ssdata@ccs.carleton.ca

http://superior.carleton.ca/~ssdata/

Andmearhiiv oli algselt osa ülikooli sotsiaalteaduste andmearhiividest ja oli mõeldud andmete hoiustamiseks ja nende kättesaadavaks tegemiseks teaduskonna üliõpilastele. Praegu on Andmearhiiv osa MADGIC-ist (Maps, Data and Government Information Centre). Andmearhiivis on põhiliselt Kanadaga seotud andmed: rahvaloendused (rahvastik, põllumajandus, geograafia), erinevad uurimused Kanada elanike kohta (näit alkoholi ja narkootikumide tarbimine, energia tarbimine, väljaminekud jne), statistilised küsitlused Kanada kohta, avalikuarvamuse uuringud, valimisuuringud, tervishoiualased uuringud, teiste riikide kohta käivad ja rahvusvahelised uuringud (näit Eurobaromeeter). Andmestike arv andmearhiivis on üsna suur. Paljude andmestike juures on olemas ka codebook.

Peale andmestiku nime pole andmestiku kohta lisainformatsiooni.

Päringusüsteemi pole, andmestikud on jagatud üldiste näitajate järgi. Mõnede andmestike kohta on olemas gopheris töötav otsingusüsteem (vajab kas Netscape 3.0 või LYNXi). Selle töötamist ei saanud kahjuks kontrollida tehniliste põhjuste tõttu.

Andmestikud on kättesaadavad vaid Carletoni Ülikooli töötajatele ja üliõpilastele ainult uurimistöö läbiviimiseks. Andmestike kättesaamiseks tuleb neil isiklikult pöörduda Andmearhiivi töötajate poole.

Ühenduse kiirus on hea. Lehekülje disain on väga lihtne, kuid kasutajasõbralik.

Kuna andmearhiiv on kättesaadav vaid Carletoni Ülikooli töötajatele ja üliõpilastele ei ole see Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes kasutatav.