Ote???

Kõigi maade proletaarlased

Elektrooniliste andmearhiivide hindamine nende WWW serverites sisalduva informatsiooni alusel (kaks andmearhiiv vabal valikul)

1. Nimi, asukoht, temaatiline suund, arhiveeritud/läbi arhiivi kättesaadavate andmestike arv.

2. Milline uurimustega seotud info on esitatud?

3. Päringusüsteem ja otsimisvõimalused metainformatsiooni alusel vajaliku uurimuse leidmiseks.

4. Kas läbi WWW on kättesaadav mingi originaalandmestikel baseeruv info (võimalused esitada päringuid originaalandmetel põhinevate analüüside sooritamiseks, analüütiliste resultaatide esitamine, elektroonilised publikatsioonid andmete kohta vms.)

5. Vabalt kasutatavate andmestike olemasolu ja kättesaamisvõimalused.

6. Mida tuleks teha ülejäänud andmestike kättesaamiseks?

7. Ühenduse kiirus serveriga, lehekülgede disain ja kasutamismugavus.

8. Uued tegevussuunad (näit. NESSTAR, alternatiivsed andmeliigid, muud andmeteenused jne.)

9. Üldhinnang Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes kasutatavuse seisukohalt.

10. Täiendavad märkused (mis veel meeldis või ei meeldinud).

Academic Data Centre

http://www.acs.ucalgary.ca/~libdata/adc/campus1.html

1.Asub Kanadas, Calgary ülikooli raamatukogu juures. Andmekogumi temaatiline suund on enamalt jaolt Kanada keskne. Käsitletakse erinevate haiguste levikut, kuritegevust väliskaubandust, jne.:

1.Canadian Social Sciences Data

2.Non-Canadian Social Sciences Data

3.Cartographic, Spatial and Environmental Data

. Läbi arhiivi kättesaadavate andmestikke on näpuga ekraanilt võimalik lugeda 59.

2.Enamasti on uurimuste kohta võimalik teada saada ainult seda, millisel andmekandja kujul ja kust neid saab. Veel on kirjas kui palju on andmestikus tabeleid, jooniseid, etc.

Samuti ka paari lausega öeldud selgituseks, mida või keda üldse uuritud on ja kuna seda tehti.

3.Päringusüsteemi põhimõtteliselt antud kataloogist ei leia, siin on antud uurimuste nimekiri, selle põhjal on võimalik otsida teatud uurimusi uurimuste nimetuste järgi.

4.Läbi www ei ole võimalik vaadata originaalandmestikke. Võib leida küll teisi ülikoolis tehtud töid, mis aga ei kuulu sotsioloogia valdkonda.

5.Vabalt kasutatavaid andmebaase ei torganud silma. Võimalik on siiski mõnede olemasolu.

6.Ülejäänud andmestike kättesaamiseks on webipõhiselt võimalik täita ankeet, mille kohaselt registreerides võetakse andmebaasi enda poolt ühendust.

7.Võrgustik väga aeglane. Lehekülje disain väga napp,samas see ei häiri. Kasutatavus suhteliselt mugav, kuna pole segavaid applikatsioone.

8.Uute andmesideteenustena jäi silma Cansim, see peaks minu arusaamist mööda olema ülekanadaline andmeotsingu süsteem.

9. On võimalik kõrvutada mõningaid uuringuid, nt. Tervise, ajakasutuse jms, osas Eestis läbiviidud uuringutega.

10 Ei meeldinud- aeglane võrgustik.