Liina Animägi   liinaa@ut.ee

Sotsioloogia II

National Information Services and Systems (University of Bath) aadressil http://www.niss.ac.uk/niss/index.html   asub Suurbritannias ja on peamiselt mõeldud kasutamiseks Suurbritannia teadustööks. Sisaldab põhiliselt informatsiooni hariduse ja majanduse kohta. Arhiveeritud andmestike arvu kohta infot ei leidnud, neid on ilmselt mitte palju.

Uurimustega seotud info Ma ei suutnud üsna pika otsimise peale ühegi uurimuseni jõuda. Kõiksugu muud materjali tuli, aga viidet uurimustele mitte

Päringusüsteem võimaldab otsida pealkirja, uurimusi UDC numbri järgi ja otsida mitmeid asju: konverentside materjale, viitasid, organisatsioonide ja projektide www-lehekülgi, elektroonilisi ajakirju.

Läbi WWW ei ole kättesaadav mitte mingi originaalandmestikel baseeruv info

Puuduvad

Olla Suurbritannia kõrgkooli töötaja või üliõpilane.

Tuli erinevatel päevadel erineva kiirusega. Kohati päris kiiresti, kohati aegalselt. Üldiselt oleks võinud ju kiirem olla. (Võrreldes Kanada arhiiviga tuli aegalsemini). Lehekülgede disain on minimaalne, asjalik ent suht väheinformatiivne, et kuhugi jõuda peab sealt osata otsida. Kasutada ei ole just kõige mugavam, eriti veel seetõttu, et nad üsna aegalselt kohale tulid.

Ei usu, et sealt midagi erilist peale kontaktaadresside kasutada oleks. Seega on tegemist n.-ö. tühja arhiiviga.