Kadri Mäesalu  heron@kiirtee.ee

sotsioloogia 2.

UKDA ehk UK Data Archive.

Elektrooniline aadress: http://dawww.essex.ac.uk/. Reaalne asukoht: University of Essex. Nagu nad ka ise tutvustuses ütlevad, omavad nad Suurbritannia suurimat arvuti kaudu kasutatavat andmestikku sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas. Elektroonilise andmestike töötlemise ja hoiustamisega on algust tehtud juba 1967. aastal.

Uurimuse kirjelduses on antud kogu vajalik informatsioon uurimuse kohta: haldaja, läbiviijad, sponsor(id), lühiülevaade, läbiviimiskoht ja –aeg, populatsioon ja valim, meetod ning mis keeles on andmestik kättesaadav. Asjalik on ka, et kirjelduses on viited teiste meid huvitava teemaga haakuvatele uurimustele, milleni on võimalik liikuda otse kirjeldusest.

Otsingumoodul on asjalik ja kergestikasutatav. Võimalik otsida uurimuse nime või ka võtmesõna järgi endamääratud ajavahemikus.

Viiteid elektrooniliselt kättesaadavatele originaalandmestikele ei suutnud leida. Küll aga ilmutab andmearhiiv nii elektroonilisel kujul kui ka paberkandjal oma igakuist bülletäni.

Kõigi andmestike kasutamiseks tuleb eelnevalt teostada tellimine.

Andmestike kättesaamiseks tuleb täita väga põhjalik tellimisleht, kuhu tuleb märkida nii tellija isikuandmed kui ka põhjus, milleks andmeid kasutatakse (uurimuse puhul ka pealkiri ja otstarve). Ka on võimalik tellida andmeid kellegi teise nimel.

Ühenduse kiirust võib hinnata "väga heaga". Lehekülgede disain on neutraalne ja mitte üle pakutud, kuid samas vaheldusrikas. Kasutamismugavust hindan samuti "väga heaga": loogiline ja arusaadav, kergestihõlmatav ja lihtne (seda eriti võrreldes mõne vähemarenenud elektroonilise andmearhiiviga).

Andmestik keskendub loomulikult Suurbritaaniale ja leidub ka kogu EL-i raames läbiviidud uurimusi. Eesti sotsiaalteaduslikes uurimustes on eelkõige võimalik kasutada võrdlusandmetena.

Üldmulje on igati positiivne. Kutsub vajaduse korral uuesti kasutama.