Indrek Soo indreks2@ut.ee

Sotsioloogia II

I

1.Nimi: UBC (The University of British Columbia) Library

2.Aadress: http://www.datalib.ubc.ca/

või: UBC Library

1958 Main Mall

Vancouver, B.C.

Canada V6T 1Z2

Telefon: 604-822-6375

Fax: 604-822-3893

Email: lib-contact@interchange.ubc.ca

3.Temaatiline suund: Kitsas temaatiline suund puudub, arhiivis on olemas andmeid uuringute kohta geograafiast, majandusest , demograafiast, avaliku arvamuse uuringutest ja teistest sotsiaalteadustest.

4. Arhiveeritud andmestike arvu ei õnnestunud isegi pikema otsimise järgi kätte saada

II

Uurimuse kohta on esitatud järgmine info:

Pealkiri.

Uurimuse läbiviija (läbiviijad).

Uurimuse finantseerija.

Kus on uurimuse tulemused publitseeritud.

Märksõnadega on antud, millise valdkonna kohta uurimus käib.

Märkused.

 

III

Päringusüsteem ja erinevad otsinguvõimalused :

(Vajaliku info otsimine raamatukogu kataloogist)

Päringusüsteem tundub olevat üsnagi algeline (kui näiteks võrrelda seda Cessta päringusüsteemiga). On küll võimalik otsida mitmel erineval moel, kuid nende kombineerimisega on raskusi. Otsimisviisid on järgmised:

EXACT Search (täpne otsing):

Voimalik otsida kas autori, pealkirja, uuringu subjekti või tellimisnumbri jargi. Puuduseks on, et ei saa valida päringute arvu ega uurimuse labiviimise aega.

KEYWORD Search (otsing märksõna järgi)

Võimalik valida päringute arvu ja kombineerida märksõnu sidesõnade ja, või ja aga mitte abil. HELP nupu alt seletatakse otsinguvõimalused veel pikemalt lahti ja antakse arusaamise lihtsustamiseks ka näiteid. Otsida on võimalik alade väärtuste järgi, on võimalik teostada otsinguid läbi loogilise operaatori, läbi lähedase vaste operaatori ja metasümboliga lõpetatud termmini järgi, millre puhul otsitakse üles kõik sellele sõnatüvele vastavad vasted, ning veel on võimalik lühendite ja sulgude abil erinevaid otsinguviise kombineerida. Üldiselt on selline otsinguviis siiski üsna ebamugav ja tahab pikemat harjumist (harjumist), et paremini erinevates otsinguvõimalustes orienteeruda.

u Mõned lühendite seletused ja kombineeritud otsimisviisi näited:

a) Use this: To find this:

au woodcock records with woodcock in the author field

ti venice records with venice in the title fiel

Complete list of field labels:

This label: Indicates this field:

au Name

su Subject heading

nt Notes

ti Title

pu Publisher

fn Format Name

b) Combining search operators

You can combine as many search terms and operators as you like.

Use this: To find this

:

au franklin urs? and ti technology The Real World of Technology by Ursula Franklin

su locke not au locke Items about John Locke, but not items by John Locke

 

NUMBER Search (otsing uurimuse registreerimisnumbri järgi)

Võib täpsustada, kas tegemist on kutsunginumbriga, ISBN-i (International Standard Book Number), ISSN-i (International Standard Serial Number), LCCN-i (LC Control Number) või mingi muu numbriga

UNIX- is leiduvaid uurimusi on võimalik kasutada vaid akadeemilistel eesmärkidel.Konkreetse uurimuse kohta on saadaval järgmine info (näite põhjal):

Aboriginal People's Survey, 1991

File Type Location

Codebook /usr/datalib/datafiles/survey/statscan/aboriginal_people/codebook

Online version

Data /usr/datalib/datafiles/survey/statscan/aboriginal_people/data.gz

SPSS Commands file /usr/datalib/datafiles/survey/statscan/aboriginal_people/spss

Online version

Klikkides alal Online version, on võimalik kätte saada uurimuse kohta käiv täpsem informatsioon. Kätte saap koodiraamatu ja SPSS käsustiku aga mitte andmeid. Need on kätte saadavad vaid UBC üliõpilastele ja töötajatele. Andmetele ligipääsemiseks on vaja omada kasutajanime ja parooli.

Kõiksuguste tekkivate küsimustega andmete kättesaadavuse osas tuleks pöörduda järgnevatel aadresssitel:

Data Services, Walter C. Koerner Library

The University of British Columbia

1958 Main Mall

Vancouver, BC, V6T 1Z2, Canada

Telephone: (604) 822-5587

Facsimile: (604) 822-9122

E-mail: mluebbe@interchange.ubc.ca

IV - IX

Originaalandmestiul baseeruv info labi WWW kattesaadav ei ole. Märksonade, uurimuse labiviijate ja pealkirja järgi on võimalik ühendust saada teiste samalaadsete (samateemaliste) uuringutega või sama uurija poolt läbi viidud uuringutega.

Ühenduse kiirus serveriga on minu subjektiivse hinnangu kohaselt suurepärane- kogu info jõuab kohale üsnagi kiiresti. Ainult suuremate andmekogumite puhul läheb natuke kauem. Lehekülgede disain on päris meeldiv, millegagi ei ole üle pakutud ja kogu pilt ei ole liiga kirju. Hea kasutada.

Eesti uuringutes kasutatavuse kohta ei oskahinnangut anda, kuna ei saanud kätte ühtegi andmefaili. kuid arvan et küllap saab kasutada, kui cvastavateemaline andmestik olemas on.

Kõige rohkem probleeeme tekitas just ehk otsingusüsteemist arusaamine. See võiks tõesti pisut parem välja näha.