Kertu Pärnat

Sotsioloogia2

Belgia Sotsiaalteaduslikud andmearhiivid/ B.A.S.S. - Belgian Archives for the Social Sciences

Elektrooniline asukoht: http://bass.rspo.ucl.ac.be/bass/

Füüsiliselt asub Louvaini Katoliku Ülikooli juures.

B.A.S.S. pakub informatsiooni maailma erinevates piirkondades (eelkõige Euroopas, Põhja- Ameerikas, Aafrikas) teostatud uurimuste kohta. Peamiseks ülesandeks on andmete arhiveerimine ning viimaste muutmine kättesaadavaks erinevate tegevusalade teadlastele ja uurijatele, esmajoones kohalike uurimisrühmade liikmetele.

Konkreetsete uurimuste arv jäi ka peale suuremaid pingutusi segaseks, andmekataloogi järjekorranumbrid küündivad 9000-ni.

Päringusüsteem ja otsimisvõimalused. Konkreetse uurimuse leidmine on organiseeritud kahel viisil- otsingusüsteem, mis 1)tugineb uurimuse temaatikale (13 jaotust) või 2)uurimuse läbiviimise aastale (ajavahemikus 1972- 1997). Mõlemal juhul jõutakse andmekataloogi, kus on iga uurimuse kohta esitatud informatsioon kindlate parameetrite alusel. Esindatud on uurimused kogu maailmast; uurimused, mis on seotud Belgiaga, on enamasti arhiveeritud ka B.A.S.Sis.

Uurimustega seotud info ja andmete kättesaadavus. Iga uurimuse puhul esitatakse uurimuse pealkiri, number andmekataloogis, uurimuse läbiviijad, läbiviimise periood, populatsiooni kirjeldus, valimi suurus, andmete "koduarhiiv", kokkuvõte uurimusest ja juurdepääsu aste andmekogudele, mida on hinnatud täheliste väärtustega. Kui andmestik asub B.A.S.S.is, on üldjuhul toodud isiku nimi, kellega kontakteerudes võiks soovitud andmeid omandada.

Lisaks on B.A.S.S.i koduleheküljel link, mis viib nn. peamiste uurimusteni. Siit on eraldi kättesaadavad teatud uurimuste täpsemad ülevaated (koos kasutatud metoodika, näidistega küsimustikest jms.) ja kogutud andmestike tellimisvõimalused; paljud toodud uurimustest ei ole arhiveeritud B.A.S.Sis ja nende tellimine ei toimu B.A.S.Si, vaid koduarhiivi kaudu.

Tundes huvi konkreetse andmestiku vastu, saab B.A.S.Siga ühendust võtta elektronposti, telefoni, faksi, postiteenuse kaudu. Andmestike formaat ning kättetoimetamise viisid sõltuvad tellija soovidest, arvestada võiks mõningase teenustasuga (hind sõltub kättetoimetamise tingimustest).

Ühenduse kiirus serveriga on veidi aeglane; lehekülgede disain on väga lakooniline, samas aga kasutajasõbralik. Koduleheküljel on sisuliselt esitatud kõik lingid, mis organisatsiooni ning viimase andmestikke puudutab ja … neid lihtsalt ongi nii vähe. Üldjuhul on informatsioon prantsuse keeles, teatud alastruktuure saab modifitseerida ka inglise keelde.

Eesti sotsiaalteaduslike uurimuste seisukohalt võiks B.A.S.Sist leida ehk nii mõndagi huvitavat, eelkõige silmas pidades kogutud uurimuste laia teemavarieeruvust ning geograafilist mitmekesisust. Üldiselt kehtib ka antud juhul uurimuste võrdlusandmete pakkumise aspekt.

Ja juhul, kui kellelgi tekkis soov ISE külastada B.A.S.Si, leiab nimetatud koduleheküljelt ka juhise, kuidas täpselt kohale jõuda erinevaid transpordivahendeid kasutades ning laiema lugejaskonna huvides on õpetused olemas ka inglise keeles.