Kadri Aas   kadriaas@ut.ee

sotsioloogia 2

 

Austria andmearhiiv

Nimi: WISDOM- Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik

Asukoht: http://www2.soz.univie.ac.at/wisdom/

Temaatiline suund: andmed Austrias läbiviidud uurimuste kohta (eriti hariduse ja ametisoovide problemaatika).

Arhiveeritud andmestike arv: umbes 700 uuringu kohta.

Eraldi on ära toodud andmearhiiv võõrastevaenulikkuse teema kohta.

Info on olemas ainult võõrastevaenulikkuse kohta käivas andmebaasis. Üldine andmebaas pole läbi WWW kättesaadav. Seal on uurimuste kohta esitatud järgmine info: läbiviija, korraldaja, päritolu, allikas, tüüp, läbiviimisaeg, andmete olemasolu, lepinguga seotud info, meetodid, (klassifikatsioon ja võtmesõnad).

Võõrastevaenulikkuse kohta käivas andmebaasis on päringusüsteem saksakeelne, otsida saab uurimuse pealkirja, osalejate, võtmesõnade, atribuutide, klassifikatsiooni, koha, päritolu, allika ja aastate järgi. On võimalik ka saada publikatsioone antud teema/uurimuse kohta.

Võõrastevaenulikkuse andmebaasis on kättesaadav originaalandmestikel baseeruv info.

Üldises andmebaasis pole vabalt kasutatavaid andmestikke, võõrastevaenulikkusega seotud andmebaasis on neid võimalik kätte saada.

Ülejäänud andmestike kättesaamiseks tuleb need tellida (kontaktandmed on antud). On antud nimekiri uurimustest ja nende hinnad (5000-8000 ATS). Andmeid antakse välja ainult teaduslikuks kasutuseks. Tudengitele on hinnasoodustus 50%. Kuid mainitakse, et varsti on andmeid võimalik kätte saada ka otse interneti kaudu.

Ühendus on suhteliselt kiire, lehekülgede kasutamine on pisut ebamugav, ei saa aru, kust kuhu satub. Disain "rahuldav".

Ma arvan, et Eestis oleks neid andmeid üsna palju võimalik kasutada. Oleme me ju austerlastega sarnase kultuuritaustaga. Samuti on meil tehtud sarnaseid uuringuid (just haridusteemal).

9) Lehekülje juures on töökohtade andmebaas McJOB.

Võõrastevaenulikkuse ja migratsiooniuuringute andmebaas on koostatud ühe sellealase projekti raames ja sisaldab infot sellealaste uurimuste kohta, mis on läbi viidud Austrias. Võimalik lisaks andmetele kätte saada ka ankeete jm.