Janar Sutt   sjanar@ut.ee

sotsioloogia 2.

Autraalia Andmearhiiv(SSDA)

http://ssda.anu.edu.au/

Austraalia Sotsiaalteaduste Andmearhiiv(SSDA) asub Austraalia Rahvusülikoolis alates 1981. Aastast, seal säilitatakse masinloetavat infot ühiskonna, poliitika ja majanduselu kohta ning töödeldakse kujule, mis hiljem võimaldaks analüüsi teostada.

Aastaks 1991 oli SSDA-s arhiveeritud üle 950 uurimuse. Andmekataloog on jaotatud neljaks teema rühmaks:

Autraalia uuringud

Arvamushinnagu uuringud

Autraaalia rahvaloendused

Teised andmearhiivid

SSDA andmebaasides on märksõna alusel toimiv otsingumootor. Eraldi ei saa ära määrata, missuguse DBSS-kategooria andmeid soovitakse ning missugustel tingimustel toimub juurdepääs. Vastavasisuline informatsioon esitatakse uuringu kirjelduses.

Igas uurimuses on esitatud järgnevad andmed:

1. Uurimuse nimetus ja number

Peamised rahastajad

Andmekogujad

Uurimuse initsiaatorid

Temaatikaga seonduvate terminite seletus

Valimi kirjeldus

Andmekogumisviis

Andmetele juurdepääs

Publikatsioonid antud uuringu kohta

Uuringu läbiviimisaeg

Teised samalaadsed uuringud

 

Juurdepääs

SSDA-andmebaasidele juurepääs ja andmete tellimine on tasuline, $60 uurimuse kohta. Akadeemiliste organsiatsioonide näol on tegu eranditega ja kehtivad madalamad erihinnad.

Andmetele juurdepääas ja kasutamine toimub originaalandmete omaniku, SSDA ja andmete kasutaja omavahelistest kirjalikest kokkulepetest. Kui andmesoovija on kõneallolevaid andmeid kasutades kirjutanud uue analüüsi, on ta kohustatud saatma kaks koopiat SSDA-le.

SSDA-l eksisteerib ka online analüüsi süsteem, st saab tellida uurimuste analüüse märksõna alusel, esitades oma elektronposti aadressi.

Üldhinnang SSDA andmebaasidele on hea. Kahjuks ei tööta kõik lingid ja ühendus serveriga on aeglane. SSDA kodulehekülje disain seevastu oli lihtne ja arusaadav, lingid loogilises järjestuses.